Lantbruk

Nytt system kan gynna Smålands bönder

1:34 min

De småländska mjölk- och köttproducenterna kan komma få mer pengar när stödet till jordbruket nu ses över för de kommande sju åren.

Det nuvarande stödet har gynnat stora spannmålsproducenter i exempelvis Skåne och Östergötland. Nu vill landsbygdsministern ändra det så att stödet istället riktas mer mot djurhållning, något som skulle gynna småländska bönder, berättade Eskil Erlandsson när han besökte Jönköping idag.

– I Småland har man ju inte de bästa brukningsförutsättningarna och därmed, med dagens system, de mindre bidragen. Enligt mitt system skulle de öka lite grann och därmed ge större förutsättningar för en utökad produktion och fler hag- och betesmarker och fler jobb. 

Just nu pågår förhandlingar och diskussioner kring hur det nya landsbygdsstödet för de kommande sju åren ska se ut. Totalt handlar det om drygt 32 miljarder kronor. De mesta pengarna hamnar hos lantbrukarna och hittills har spannmålsbönderna gynnats mest.

Det vill nu landsbygdsministern ändra på. Han vill se att mer av stödet går till djurhållning, till mjölk- och köttbönder. På så sätt kan man hålla landskapet öppet och det ger också fler jobb när mjölk och kött skall förädlas. Men de som får betala med sänkt stöd, är spannmålsbönderna. Något som Eskil Erlandsson förklara så här.

– De är ju i sin tur beroende av att andra bönder har djur, som de kan sälja sitt spannmål och sin proteingröda till. 

– Djuren ger ju jobb i många led, dels i själva bondeföretaget dels i den efterkommande förädlingsindustrin.