P4 Eftermiddag

Hur open är Jönköping?

5:23 min

Slagorden för det pågående forumet Jönköping Open är öppenhet, tolerans och kreativitet. Men alla Jönköpingsbor är inte övertygade om att de adjektiven beskriver staden särskilt bra.

– Jag tror vi har rätt mycket att jobba på där faktiskt, säger Linnea Ågren.

Var brister vi?

– Vi har en norm som alla ska följa. Man ska vara vanlig, ha något att göra hela tiden och göra rätt saker.

Enligt henne behöver Jönköping bli mer öppet, både i synen på sexualitet och mångkultur. När det gäller det sistnämnda får hon medhåll.

– Det känns som att det finns en del sura gubbar i Jönköping som ogillar invandrare. Ungdomarna är däremot väldigt öppna, säger en kvinna.

Jönköping Open är ett årligt forum med bland annat föreläsningar, debatter, film och teater, allt på temat öppenhet. Det började idag och pågår i fyra dagar.