Länet

Tusentals kunde se oskyddade patientuppgifter

1:53 min

Känsliga patientuppgifter har under ett års tid legat helt öppna för tusentals landstingsanställda. Alla som skriver under eller hanterar fakturor inom landstinget har kunnat identifiera personer som till exempel fått vård i ett annat landsting.

– Det har inte känts bra någon gång det här året. Vi har försökt att få till en rimlig hantering av den här sekretessfunktionen, för det har inte känts bra, säger landstingets redovisningschef Thomas Israelsson, som erkänner att landstinget brustit.

Varje år hanterar landstinget tiotusentals fakturor och många av dem innehåller känslig information. När en patient vårdas i ett annat län, till exempel, så framgår både personnummer och vilken klinik personen varit på i fakturaunderlaget som skickas från andra landsting. Bland annat därför har landstinget hårda sekretessregler kring vem som får se vilka fakturor för att begränsa spridningen av känslig information.

Men när Landstinget i Jönköpings län bytte fakturasystem för ett år sedan fick man aldrig igång sekretessfunktionen igen och omkring 3400 landstingsanställda har fritt kunna bläddra runt och avsiktligt eller av misstag kommit över både personnummer och vilken klinik personen varit på. Det här innefattar även personer som hanterar och attesterar fakturor på landstingets andra verksamheter, till exempel fastighetsavdelningen, folkhögskolorna och konserthuset Spira i Jönköping. Kulturarbetare har alltså exempelvis kunnat identifiera en person som vårdats på en psykklinik i ett annat län.

– Får man tag i en faktura från ett annat landsting, så ser man vad som står på den, ja, säger Thomas Israelsson.

Hur rimmar det med sekretessen kring era patienter då?

– Det är inte bra.

Men några signaler om att fakturor hamnat i fel händer har han inte fått.

Problemen uppstod alltså när landstinget bytte fakturasystem för ett år sedan; en miss i kommunikationen med leverantören och en del administrativa rutiner som ansågs för krångliga gjorde att sekretessfunktionen aldrig kom igång.

– Jag vill inte skylla ifrån mig. Vi har väl inte varit tillräckligt hårda gentemot leverantören heller.

Hur många känsliga fakturor som varit på drift vet man inte, det går inte att i efterhand kontrollera vem som sett vad. Under senaste veckan har sekretesshålet täppts till igen. Fakturor ska sekretesskyddas i efterhand och landstinget tänker nu låta experter titta på om man begått någon form av sekretessbrott.

– Ja, jag kommer att ta kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att se vad juristerna där har för synpunkt på detta, säger Thomas Israelsson.