Landstinget

"Allvarligt att patientuppgifter var oskyddade"

1:47 min

Landstinget får nu hård kritik för att tusentals landstingsanställda kunnat se känsliga patientuppgifter i fakturasystemet. Det är ett allvarligt brott mot patientsekretessen, tycker patientnämndens ordförande.

– Spontant tycker jag det är allvarligt. Det kan man ju inte försvara att man under ett års tid inte kunnat åtgärda en sådan här brist, säger Ragnwald Ahlnér, kristdemokrat och ordförande i patientnämnden.

Det är omkring 3 400 landstingsanställda på alla landstingets verksamheter som kunnat se fakturor med patientens personnummer och vilken klinik man varit på när sekretessfunktionen i det nya fakturasystemet varit helt ur funktion under ett års tid.

Tusentals fakturor med känsliga uppgifter har skvalpat runt utan kontroll. Personal vid landstingsverksamheter som till exempel kulturhuset Spira, fastighetsavdelningen och Naturbruksgymnasiet i Tenhult har kunnat få fram fakturor från andra landsting dit patienter skickats inklusive personnummer på patienterna. Helt oacceptabelt, menar Ragnwald Ahlnér i patientnämnden som finns till för att tillvarata patienternas intressen i länet.

– Om jag förstått saken rätt så kan man läsa ut personnummer och varifrån fakturan kommit. Det är ju inte särskilt bra. Om jag fick veta detta som patient skulle jag reagera ganska starkt.

Orsaken till att sekretessfunktionen på fakturorna sattes ur spel var en informationsmiss mellan landstinget och leverantören av systemet, men också att rutinerna för att få den att fungera ansågs för krångliga.

– Man har ju känt till detta ganska länge och då kan man inte försvara att man inte kunnat komma tillrätta med det. Vad det nu kan bero på så är det otillfredsställande.

Luckan är nu igentäppt och fakturor ska sekretessmärkas i efterhand, men landstinget ska nu kontakta jurister för att se om man gjort fel. Det har man sannolikt, menar patientnämndens Ragnwald Ahlnér.
– Det bryter mot personuppgiftslagen.

Sedan P4 Jönköping berättat om bristerna ska ärendet nu tas upp av patientnämnden.
– Vi ska ta upp det när vi träffas om några veckor.