Jönköpings län

LO efterlyser välfärdssatsning

1:39 min

LO vill att regeringen gör en rejäl satsning på välfärden. I en ny rapport föreslår man en satsning på 30 miljarder kronor. Det skulle skapa drygt 50 000 nya jobb i landet, vilket skulle få många postiva effekter.

Om regeringen satsade 30 miljarder skulle till exempel nästan 2000 jobb kunna skapas bara i Jönköpings län. I hela landet skulle det kunna bli 50.000 nya jobb inom välfärden, enligt LO:s rapport. Och det skulle dessutom ge en ökad kvalitet i välfärden.

– Det är viktigt för alla att ha en fungerande välfärd, det ser man i alla opinionsundersökningar. Och då är det skola, vård och omsorg som gäller. Och det ger ett tryggt samhälle, säger Thomas Olsson, ordförande för LO i Jönköpings län.

Idag presenterar LO en rapport där man pekar på behovet av ytterligare satsningar på välfärden. LO menar att det finns stora behov redan idag, behov som kommer att växa de kommande åren när vi får en allt mer åldrande befolkning.

LO vill att regeringen skjuter till 30 miljarder i form av statsbidrag till kommuner och landsting. En satsning som skulle öka kvliteten i välfärden och dessutom ger många nya jobb, menar Thomas Olsson.

– Vi har ju 400.000 arbetslösa idag, det är en massarbetslöshet. Och det här skulle vara ett sätt att skapa arbetstillfällen och skapa ett tryggt samhälle för medborgarna.

Hur hela kalaset ska betalas har inte LO nån direkt synpunkt på. Men man pekar bland annat på att det reformutrymme som finns i budgeten skall används till detta. Dessutom tror man att satsningen till vissa delar är självfinanierande, ju fler som får jobb ju mer skatteintäkter. Och Thomas Olsson tror att vi svenskar är beredda att betala mer i skatt om pengarna går till välfärden.

– Man är beredd att avsätta mer pengar förr att få en bättre och väl fungernade välfärd.

Men är det inte ganska enkelt att bara höja skatten?

– Vad är alternativet? Det är det mest kostnadseffektiva sättet att finansiera välfärden, säger Thomas Olsson.