Kraftig kritik mot äldrevården i Habo

1:38 min

Äldrevården inom Habo kommun har under en längre tid fått många anmälningar på sig för undermålig vård. Nu slår ansvarig medicinsk sjuksköterska, Gunilla Ackerlid, larm genom Lex Sarah-anmälningar i flera fall.

– Det är sådan information som kommit till mig på olika vägar och jag har gjort en grundlig undersökning och intervjuat personer som har kommit med åsikter om hur saker och ting har skötts och som dom inte är nöjda med. Utefter det har jag agerat, säger Gunilla Ackerlid.

Från andra veckan i oktober i år, har Habo kommun tagit tillbaka äldreboendet Kärrsgården i Habo i egen regi efter att Carema tidigare haft vården på entreprenad.

Ansvarige medicinska sjuksköterskan i kommunen, Gunilla Ackerlid menar att mycket av vanvården går tillbaka till Carematiden.

– Exempelvis bemötande. Det är ju en bit som inte varit så bra. En så enkel sak som att man ska inte sitta med pyjamas när klockan är tre på eftermiddagen. Att man sitter och äter sin frukost ensam, jag tycker att det ska finnas gemenskap att personalen sitter med och äter. Och att man nattetid inte går in till vårdtagaren, där ser jag en direkt brist för mycket kan hända på åtta timmar.

– Det handlar om att bygga nya rutiner.

Men nu har hon alltså gjort ett antal Lex Sara-anmälningar för att styra upp vården av de gamla på Kärrsgården.

– Det går inte så fort att förändra saker och ting men vi är medvetna om det och vi jobbar för det.

Så du kan idag säga att det kommer bli bättre på Kärrsgården framöver?

– Det hoppas jag verkligen att det kommer bli.