landstinget

Vänstern vill ha högre skattehöjning

Vänsterpartiet vill höja landstingsskatten mer än majoriteten. Det kom fram när partiet i dag presenterade sitt alternativ till budget för nästa år.

Vänsterpartiet vill höja skatten med 45 istället för 40 öre, som den borgerliga majoriteten med miljöpartiet vill, och satsa dom pengarna bland annat på barn och unga, funktionsnedsatta och på en resursförstärkning av psykiatrin.

Vänsterpartiet vill även göra en satsning på utbildning för undersköterskor men också att det införs ett högkostnadsskydd på all vård i länet.

Partiet säger också nej till dom planerade privatiseringarna av sjukvården på sjukhusen och vill också stoppa vidare införande av det diagnosbaserade ersättningssystemet till vårdcentralerna.

Nästa vecka tar politikerna beslut om nästa års budget.

Några andra förslag från vänsterpartiet i landstinget:

- Landstinget skall av miljö- och klimatskäl avstå från att ge stöd till Flygplatsen i Jönköping.
- Läkande trädgårdar och "grön rehabilitering" har sin givna plats på våra sjukhus.
- Kulturresor med kollektivtrafiken är en viktig del i att ge alla medborgare tillgänglighet till kulturen.
- En översyn av den centrala administrationen med en minskning som mål skall göras.
- Påbörja ett arbete med att erbjuda fri tandvård upp till 25 år.
- De offentliga vårdcentralerna skall ges lika villkor som de privata.
- Inför en "visselblåsarfunktion" för att underlätta för medarbetare att larma om missförhållanden/oegentligheter.