Jönköping i framkant i arbete med barn och unga

1:43 min

När barn och unga får problem är det viktigaste att samverkan mellan skola och myndigheter fungerar. Och Jönköpings kommun är bland de bästa i Sverige på det.

Berömmet kommer från Sveriges Kommuner och Landsting som anser att Jönköping ligger bäst till i det arbetet.

– Jag tror att ni i Jönköping har bättre förutsättningar än många andra kommuner. Ni har en tradition av samverkan och har jobbat tillsammans i många år. Ni har bra strukturer och är hela tiden på frågorna tidigt och vågar ta er an de frågor som är lite svårare. Det kan låta lite tråkigt med strukturer, men för att kunna göra det roliga jobbet så behöver de här strukturerna finnas automatiskt, säger Ing-Marie Wieselgren som är chef för samordningsfrågorna på SKL.

Idag samlades runt hundra personer på Hooks herrgård för att diskutera kring stärkt sammarbete med barn och ungas framtid. Där fanns respresentanter från skola, socialtjänst, fritids- och kulturförvaltningen i Jönköping tillsammans med kommun- och landstingsråd och många andra yrkesgrupper inom landstinget och kommunen.

Med på mötet var också Alexandra Östhed och Hanna Johansson som går tredje året på Per Brahegymnasiet i Jönköping och de säger att många unga mår dåligt i skolan idag.

– Det är väldigt många som börjar gå till kuratorer idag och som går in i väggen och slutar kämpa i skolan. Och det går in på ungdomars psykiska hälsa, tror Alexandra.

I ledningen för det här arbetet med att stärka samarbetet kring barn och unga finns bland andra det kristdemokratiska kommunalrådet Andreas Sturesson. Han säger att i Jönköpings kommun tittar man inte på revirgränser utan alltid till barnets bästa.

– Det kan inte vara så att det för den enskilda medborgaren är viktigt om det är landstinget eller kommunen som ger omsorg, utan man ser det som en helthet i det offentliga. Och då måste vi bli bättre på att inte se den där gränsen.