Nu ska tandläkarskräcken botas

1:41 min

Nu ska landstinget ta reda på hur man kan minska tandläkarskräck hos folk.

Med hjälp av en ny studie på åtta folktandvårdskliniker ska man med bland annat enkäter ta reda på hur tandvården kan bli bättre på att ta hand om patienter med någon form av tandläkarskräck eller rädsla.

Undersökningar visar att uppemot hälften av alla vuxna känner någon form av obehag inför att gå till tandläkaren och förhoppningen med den nya studien är att hitta metoder som kan lindra detta.

Modellen bygger på att anpassa omhändertagande och behandling utifrån patientens erfarenheter, förväntningar och önskemål om tandvård och riktar in sig på de som har obehag eller rädsla för att gå till tandläkaren. Folk med rena fobier ingår inte.

– Samhällsvinster som förbättrad folkhälsa och minskad sjukfrånvaro kan därför vara möjliga effekter utifrån studien, tror Carl-Otto Brahm, övertandläkare på odontologiska institutionen i Jönköping och den som leder studien.