Läs direktrapporteringen från dag ett

Jessica Sonelius: Hej och välkomna till liverapportering från Eksjö Tingsrätt.

09:10, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Föräldrarna, läkaren, åklagare, advokat, media, anhöriga, målsägandebiträden och övriga har tagit plats i sal 1.

09:12, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren säger att läkaren gjort sig skyldig till vållande till annans död och vållande till kroppsskada.

09:13, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Advokat Ulrika Borg säger att läkaren förnekar brott.

09:13, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren berättar bakgrunden, att föräldraparet i Aneby hade haft en normal graviditet fram till att det var dags för förlossning i början av maj 2011.

09:17, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Första gången paret åkte till förlossningen skickades de hem. Kvinnan bedömdes vara i latensfasen, alltså fasen innan det är dags att föda.

09:20, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren beskriver personalens olika ansvarsområden under en förlossning, vad en barnmorska respektive läkare ansvarar för. Han menar att läkaren var ansvarig för kvinnan från Aneby - Johanna - och hennes förlossning.

09:22, 25 February 2014

Wiltrud: Är det fullt i salen?

Jessica Sonelius: Det är över 30 personer i salen, men finns lediga platser.

09:23, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren beskriver att Johanna klassades som en "grön" patient. Alltså en normal förlossning. Den här klassificeringen kommer han tillbaka till. Han beskriver hur trött hon är och timme för timme vad som händer när paret åkt tillbaka till förlossningen.

09:25, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Hon får dropp för att få i gång värkarna ordentligt, syntocinon, för förlossningen drar ut på tiden.

09:28, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkemedlet ger inte önskad effekt, förloppet går "trögt", berättar Stefan Edwardson.

09:29, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Från första gången paret åkte in till förlossningen till barnet kom ut tar det 55 timmar. Men då var de hemma en period mitt i också. Åklagaren är nu framme vid de fyra sista timmarna.

09:34, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkaren undersökte Johanna, som fanns i en av förlossningsavdelningens fem salar. Åklagaren berättar hur barnmorskor och undersköterskor arbetar i team.

09:35, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Den åtalade läkaren hade bakjour den aktuella förmiddagen. Det betyder att underläkaren fick kontakta honom och det behövdes förstärkning. Han hade samtidigt hand om patienter på en mottagning.

09:37, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren går igenom olika termer, obstetrik, vacuumextraktor, latensfas, ctg och så vidare. Alla har fått sätta sig in i förlossningskonst.

09:40, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Han tar även upp "mekoniumfärgat fostervatten" som var ett tecken i det aktuella fallet på att något var fel, enligt åklagaren. Alltså missfärgat fostervatten.

09:42, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Paret från Aneby sitter på vänster sida framme i salen tillsammans med målsägandebiträde Sture Larsson på ena sidan och åklagaren på andra.

09:43, 25 February 2014

Jessica Sonelius: På höger sida framme i salen sitter läkaren, som är dryga 65 år. Han skulle gått i pension strax efter den dagen som rättegången handlar om. Han ser blek och allvarlig ut, klädd i skjorta och slipover. Vid hans högra sida sitter advokat Ulrika Borg som kommenterat rättsfall i medier flera gånger tidigare.

09:45, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkaren har tidigare sagt nej till intervjuer och när jag hälsade på honom och frågade i dag på morgonen igen så tackade han nej igen, menade på att han hade svårt att formulera sig.

09:47, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Nu säger åklagaren att Johanna borde klassats om till en "gul" patient - alltså en riskpatient. Höglandssjukhuset har tidigare kritiserats av Socialstyrelsen för att de inte följde sina egna rutiner med riskbedömning.

09:49, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren menar att den åtalade läkaren hade ansvaret från det att han undersökte kvinnan morgonen den 3 maj 2011 och då planerade att använda sugklocka för att förlösa barnet.

09:51, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Klockan 10.20 har Johanna "provkrystat", men det går ändå inte framåt. Nu är det minut för minut som läkaren rapporterar om.

09:52, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Centralt är att Johanna är mycket trött och att värkstimulerande droppet inte hjälper trots högre doser.

09:53, 25 February 2014

Jessica Sonelius: 11.20 den 3 maj har Johanna varit inskriven 34 timmar, enligt åklagaren.

09:54, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren: När läkaren ordinerar sugklocka frågar en barnmorska om det är någon idé. Men det är läkaren som bestämmer.

09:55, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Sex personer finns hos Johanna i salen när sugklockan ska börja användas. Hennes sambo Alfred lämnar rummet. Åklagaren berättar att man ska dra högst 3 el 5 gånger med sugklocka och att det finns tidsgränser för hur länge man får hålla på.

09:57, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Den åtalade läkaren drar nio gånger med sugklockan men det hjälper inte ändå. Barnet kommer inte ut.

09:57, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkaren tar till en förlossningstång istället. 12.55 efter två försök kommer barnets huvud ut.

09:59, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Men barnets axlar har fastnat.

10:00, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Så här långt mår barnet bra. Personalen trycker på Johanna, vrider benen på henne uppåt för att barnet ska komma ut.

10:01, 25 February 2014

Jessica Sonelius: 13.13 föds barnet fram helt. Livlöst.

10:02, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Barnet, Hilda, var vid liv fram till 12.55 säger Stefan Edwardson.

10:02, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Nu blir det 15 min paus.

10:04, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Nu fortsätter åklagaren. Han berättar att sjukhusets PM säger att man max får hålla på 25 minuter med sugklocka, sedan ska kejsarsnitt övervägas.

10:24, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren berättar mer om vad som står i olika PM. Han säger att journalanteckningarna pekar på att läkaren inte följde anvisningarna.

10:27, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Sugklockan användes åtminstone en timme och man drog i barnet nio gånger med den, enligt åklagaren och det menar han var att bryta mot gällande riktlinjer.

10:28, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren redogör för vad Socialstyrelsens vetenskapliga råd sagt om Johannas förlossning: Läkaren borde tagit beslut om kejsarsnitt.

10:31, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkaren agerade inte enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och ser mycket allvarligt på det inträffade, enligt Socialstyrelsen.

10:32, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Nu berättar åklagaren att läkaren blivit av med sin legitimation efter förlossningen. Men att han överklagat till förvaltningsrätten.

10:34, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Nu berättar åklagaren om obduktionen av Hilda. Hon hade tre allvarliga skador. Brott på halsryggen. Slitskada på halsryggmärgen. Brott på ett överarmsben. Men hade också flera andra skador som han ska gå igenom senare.

10:35, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren gå rnu igenom skadorna på Hildas mamma Johanna. Läkaren står ju också åtalad för att ha vållat henne kroppsskada.

10:37, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Skadorna hade inte kommit om det hade blivit kejsarsnitt, enligt åklagaren.

10:39, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Dags att gå igenom den skriftliga bevisningen. Först beslut från Socialstyrelsen.

10:40, 25 February 2014

Jessica Sonelius: "svårt att förstå att inte förloppet hejdades.." enligt Socialstyrelsen.

10:45, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Domaren heter Carina Tolke och sitter längst fram i salen tillsammans med tre nämndemän och en protokollförare.

10:49, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren går igenom fler dokument från Socialstyrelsen.

10:50, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Förundersökningen är på cirka 500 sidor och handlingarna som åklagaren nu går igenom visas upp på storbildsskärm.

10:51, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren återkommer till två saker hela tiden: 1. Det borde gjorts kejsarsnitt. 2. Sugklockan användes för länge och för många gånger.

10:54, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Arbetet för att få ut barnen med sugklocka, förlossningstång och händer ledde till skador på mamman och barnet, enligt Socialstyrelsen.

10:56, 25 February 2014

Jessica Sonelius: I eftermiddag ska Johanna höras. Pratade med henne igår och hon och Alfred förväntade sig en tuff rättegång. De har fått två barn efter Hilda. Det senaste är tre veckor bara och ammas i pauserna. De hoppas på upprättelse för Hilda i och med rättegången.

10:59, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkaren ska höras i morgon. Han tycker fortfarande att han tog rätt beslut, enligt hans försvarsadvokat. Han trodde att det skulle gå bra utan kejsarsnitt.

11:01, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Svårigheten att avbryta i tid är känd, enligt Socialstyrelsen. Därför finns det tidsgränser för hur länge man ska försöka med sugklocka.

11:03, 25 February 2014

Daniel: Vad har läkaren för försvar till att barnet dog ?

11:03, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Daniel, läkaren ska höras i morgon. Men han trodde att kvinnan skulle kunna föda vanligt. Han trodde att barnet skulle komma ut med hjälp av sugklockan. Varför han inte tänkte om på slutet får vi veta imorgon.

11:05, 25 February 2014

Daniel: Sänder ni från samma kanal imorgon ?

Jessica Sonelius: Ja, vi gör på samma sätt imorgon.

11:06, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren går igenom obduktionsrapporten.

11:07, 25 February 2014

Daniel: Okej, riktigt spännande att man följa på detta sätt :)

Jessica Sonelius: Det var kul att höra!

11:10, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Flickan var 57 centimeter och vägde fyra kilo och förutom skadorna som uppkom vid förlossningen frisk och välskapt enligt obduktionsrapporten.

11:12, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Skadorna på flickorna uppkom i samband med den långdragna förlossningen. Dödsorsaken var troligen skadan på halsryggmärgen. (I förhör beskriver de inblandade det som avsliten nacke, knäckt nacke)

11:13, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Det går inte säga i vilket skede som den dödande skadan uppkom, bara någon gång under arbetet med sugklocka, tång, händer.

11:15, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Det rättsmedicinska yttrandet över skadorna på Johanna gås igenom. Åklagaren ska sedan visa bilder på skadorna och då gäller sekretess så då får vi åhörare gå ut. Skadorna blev omfattande och hon har opererats flera gånger, och är inte återställd än.

11:18, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Nu blir det stängda dörrar, när bilderna ska visas. Återkommer efter det.

11:22, 25 February 2014

Jessica Sonelius: På plats i sal 1 igen. Jag och min kollega Kjell Ahlkvist sitter på fjärde raden. Även Jönköpingsnytt, TV4-nyheterna Jönköping med flera är här.

11:36, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Mer skriftlig bevisning: en tidsaxel över Johannas förlossning.

11:37, 25 February 2014

Jessica Sonelius: När åklagaren gått igenom den skriftliga bevisningen ska målsägandebiträdet, alltså den jurist som stöttar Johanna och Alfred, få prata för rätten och bland annat säga vilket skadestånd som han tycker är rimligt. Sedan är det läkarens försvarsadvokats tur att prata för rätten.

11:41, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Både läkaren och föräldrarna har anhöriga som finns på plats för att stötta vid rättegången.

11:43, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Journalanteckningar uppe på storbildsskärmen nu.

11:45, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren framhåller med hjälp av journalen hur långdragen förlossningen var, hur trött Johanna var och att droppet som skulle sätta igång värkarna inte gav effekt, trots att timme efter timme gick.

11:52, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkaren hade jobbat på Höglandssjukhuset sedan 70-talet. Barnmorskorna som också jobbade vid Johannas förlossning hade också många års erfarenhet av hundratals eller tusentals förlossningar.

11:55, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren framhåller igen att personalen drog i barnet med sugklocka nio gånger.

11:58, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Barnet satt fast med huvudet framfött i 18 minuter.

12:00, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren visar en förlossningsfilm så att alla ska förstå bättre hur det går till med rotation, livmodermun, spinaeknölar och annat när ett barn föds.

12:04, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Instrumentell vaginal förlossning - handlar rättegången om nu. Alltså att föda normalt men med hjälp av instrument som till exempel sugklocka.

12:08, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Nu läser åklagaren ur en text där det står hur man gör för att välja metod för förlossning. Sugklocka eller inte. Vilken typ av sugklocka, Och hur man gör när man använder den. Han vill ha fram att läkaren inte agerade som man ska agera.

12:12, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren vill ha ytterligare en halvtimme på sig att föra fram bevisning. Men först blir det lunch bestämmer domaren. Rättegången fortsätter om en timme.

12:15, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Rättegången är igång igen efter lunchpaus. Åklagaren läser ur en lärobok för barnmorskor om när och hur man använder sugklocka vid förlossningar.

13:18, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läroboken: Avbryt om huvudet inte följer på tre dragningar.

13:20, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren visar promemorian där det står att man ska sluta med sugklocka efter max 25 minuter. I det aktuella fallet menar han att det pågick över en timme.

13:27, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Ritningar och foton över förlossningsavdelningen visas.

13:35, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Dokumentet om den indragna läkarlegitimationen visas. Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd skriver att läkaren var grovt oskicklig vid förlossningen.

13:36, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Den åtalade läkaren skriver egna anteckningar medan åklagaren går igenom sina bevis. Han ser ut att följa vad som sägs koncentrerat.

13:42, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Föräldrarna sitter allvarliga, Johanna ser tagen och lätt plågad ut. Hon ska höras först av de båda föräldrarna, vid 14.30 enligt schemat.

13:44, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren är klar med den skriftliga bevisningen. Nu är det målsägandebiträdet Sture Larssons tur att prata för rätten. Alltså den jurist som företräder hjälper och stöttar föräldrarna.

13:46, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Han visar upp ett intyg för att alla ska förstå hur situationen är för Johanna i dag, vad hennes skador i underlivet innebär än i dag nästan tre år efter förlossningen.

13:48, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Ett överläkarintyg.

13:50, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Man kommer inte kräva skadestånd från läkaren. Två skäl: 1. Johanna är inte färdigbehandlad så det går inte säga hur skadad hon är än. 2. Att det ytterst är landstinget som är ansvarigt och det pågår en utredning där via patientförsäkringen.

13:53, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkarens försvarare Ulrika Borg får prata inför rätten.

13:54, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkaren var färdigutbildad 1972 berättar Borg.

13:54, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Innan det hann hon säga att åklagaren gått i genom mycket fakta som inte hörde till fallet men att hon inte ville tjafsa om det.

13:55, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkaren har jobbat mer än 30 år som specialist inom gynekologi och har bland annat undervisat om hur man undviker skador vid förlossningar.

13:56, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Han har också haft FN-tjänst i Bosnien, Libanon och varit på en förlossningsavdelning i Saudiarabien. Advokaten vill förklara vilken erfarenhet läkaren har.

13:57, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Advokaten går igenom sånt som inte fungerade på avdelningen vid den aktuella förlossningen, stress, dålig kommunikation, brister i riskbedömning av patienter, mycket inblandad personal.

14:00, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Hon framhåller att åtalade läkaren "bara" hade ansvar de sista runt sex timmarna av totalt 55 timmar. Hon berättar också hur mycket han hade att göra den dagen.

14:01, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Det var även problem med trasig apparatur den dagen på förlossningen.

14:03, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Och det gick inte läsa journalerna som vanligt den morgonen pga brister i datasystemet.

14:04, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Allt det här enligt sjukhusets egen händelseanalys som Ulrika Borg läste från,

14:05, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Det rådde brist på specialistläkare vid händelsen och den åtalade läkaren hade alltså så kallad bakjour för akuta händelser, mottagning för planerade patienter och telefonrådgivning för ytterligare patienter samtidigt, berättar hans advokat.

14:07, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Det var en extrem arbetsbelastning den dagen förklarar advokaten med flera riskpatienter, även röda - som är den högsta riskklassificeringen man kan ha. Johanna är dock grön - en normal patient. Det är barnmorskorna som sätter färgerna i form av magnetknappar utanför salarna.

14:10, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Vi får höra om hela dagen för förlossningen igen men ur läkarens synvinkel.

14:16, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Hon menar att läkaren inte hade hela ansvaret utan att ansvaret böljade mellan barnmorskor och läkare.

14:18, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Nu är det tio minuters paus.

14:21, 25 February 2014

Lisa: Kommer det att sändas nåt på nyheterna ikväll? Ifall vilken kanal?

Jessica Sonelius: Det sänds i nyheterna i P4 vid halv fem bland annat och så finns det intervjuer på webben. När det gäller TV kommer det också ikväll, eftersom TV4 och SVT är här också.

14:37, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Advokaten fortsätter med försvarets sakframställan som det heter - alltså Ulrika Borg säger vad hon och läkaren tycker om anklagelserna mot honom och varför han agerade som han gjorde.

14:39, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Ulrika Borg förklarar att läkaren drog i sugklockan när mamman hade värkar som man ska och att barnets huvud följde med.

14:42, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Hon menar alltså att det gick framåt och att barnet var på väg ut och att han trodde att ett par dragningar till med sugklockan skulle hjälpa barnet ut.

14:43, 25 February 2014

Jessica Sonelius: När det inte hjälper med sugklocka tar han en tång och förväntar sig att få ut barnet med den. Det är annars mer vanligt utomlands med tång och läkaren har bra erfarenhet av det. Han bedömer att ett kejsarsnitt när barnets huvud kommit ut är mycket riskfyllt.

14:46, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Sedan är förväntningen att resten av barnet ska komma ut men det sitter fast i moderns bäckenben, säger Ulrika Borg. Personalen försöker få loss barnet genom att trycka på mamman och genom att lyfta kvinnans ben för att ge plats.

14:50, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Borg säger att det var en kramp i livmoderhalsen, cervix, som gjorde att barnet fastnade. Väldigt ovanligt i en situation med en fullgången graviditet, enligt Borg.

14:52, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Då måste man göra ett klipp i livmoderhalsen för att få loss barnet, säger advokaten.

14:53, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Efter det kan barnet komma ut. Livlöst.

14:56, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkaren blev bestört, men det som hände var inget man kunde förutse, enligt Borg.

14:57, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Hon ifrågasätter dödsorsaken och säger att det kan ha varit syrebrist redan tidigare i skeendet.

14:59, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Promemorior och riktlinjer är viktiga, men man måste ändå ta hänsyn till att varje förlossning är unik, enligt advokaten.

15:01, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Nu ska jag vara med i P4 Jönköping, återkommer strax.

15:01, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Tillbaka efter inhopp i P4 Jönköping. Tyvärr fungerade inte tekniken som den skulle.. Rätten hade paus samtidigt, men nu är förhandlingen igång igen. Nu hörs Johanna.

15:18, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Hon berättar att hon var fullt frisk och att graviditeten var helt normal fram till att de åkte in till förlossningen i början av maj.

15:19, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Johanna berättar att hon tyckte läkaren var hårdhänt och inte brydde sig så mycket om henne. Hon kände sig som en i mängden. Läkaren nickar svagt och allvarligt och lyssnar.

15:31, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Fyra personer hängde på min mage, det var hektiskt, folk grät, det var blod nästan överallt, berättar Johanna om förlossningen.

15:38, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Jag skrek att dom skulle snitta mig, men ingen lyssnade. Jag skrek men det blev bara värre och värre, berättar Johanna.

15:40, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Johanna får svara på frågan vilka som var inne med händerna i henne..

15:42, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Trodde sköterskorna grät av lycka, det brukar man ju göra när barn föds, säger Johanna.

15:45, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Är det nåt du tycker är viktigt som inte kommit fram frågar åklagaren Johanna: Det var väldigt hektiskt, det var som ett rent slakthus, det gick inte till som man sett på tv på förlossningar - man kunde ha tänkt, tänkt om, gjort annorlunda för att det inte skulle bli så här, säger hon.

15:49, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Läkaren sa till Johanna att: Alla kvinnor kan föda vaginalt, berättar Johanna.

15:50, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Målsägandebiträdet Sture Larsson tar över efter Edwardson är den som hör Johanna nu. Hon berättar att hon nu går regelbundet hos psykolog.

15:50, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Domaren tycker att målsägandebiträdet går in för mycket på detaljer. Då tackar han för sig.

15:52, 25 February 2014

Jessica Sonelius: Advokaten säger att hon har en hel del frågor till Johanna. Då beslutar domaren att vänta med dom till imorgon och avslutar därmed första rättegångsdagen.

15:53, 25 February 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista