Rättegångssalen i Eksjö Tingsrätt. Foto: Kjell Ahlkvist/Sveriges Radio
Förlossningsrättegången

Kollega: Jag litade på den åtalade läkaren

Jessica Sonelius:

Hej och välkomna till liverapportering från tingsrätten i Eksjö. Det är dag 4 i rättegången mot en förlossningsläkare som står åtalad för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.

09:07, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Det är läkarens kollegor som ska vittna nu. Alltså personal som också jobbade de dygn då Johanna Svensson och Alfred Svärd från Aneby kom in för att föda sitta första barn.

09:09, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Först att vittna är den barnmorska som jobbade natten mot den 3 maj, alltså arbetspasset innan passet då det blev förlossning. Jag kallar henne barnmorska A. Hon har varit med om så många förlossningar att det inte går att räkna säger hon när åklagare Stefan Edwardson frågar.

09:11, 4 March 2014

Jessica Sonelius: A säger att hon inte hade tid att skriva i journalen om alla gånger hon varit inne hos Johanna. Det var väldigt mycket att göra. Men hon var inte inne hos henne mer än hos en normal förlossningspatient.

09:13, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Varje patient får en färg efter vilken grad av riskpatient de är. Grön betyder normal patient. Johanna var grön. A säger att hon inte hann ändra till gul som betyder att det behövs mer övervakning. Det var så mycket att göra. Men A menar att van personal ändå vet vilka patienter som är riskpatienter, även om inte färgen stämmer. (Färgen sätts upp i form av magnetknappar utanför mammornas dörrar)

09:16, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Det var kaotiskt, man bara jobbar, i en sån situation har man inte ens tid att ringa in mer personal, berättar barnmorska A.

09:17, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Det var kaos kvällen innan också och kaos dagen efter. Då hinner man inte ändra färger man måste vara hos mammorna, berättar A.

09:18, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Johanna hade alltså fel riskmärkning och det saknades uppgifter i journalen, säger A, som poängterar att hon inte tror att detta påverkade förloppet som följde sedan.

09:19, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Förhöret med barnmorska A är slut.

09:25, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Det finns vittnesstöd på plats i tingssalen idag. Det är alltså läkarens före detta jobbarkompisar som vittnar. Alla har de på något sätt koppling till den traumatiska förlossningen 2011. Alla inblandade har också erbjudits stöd från Höglandssjukhuset under tiden som gått.

09:27, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Nu är det en före detta läkarkollega till den åtalade som vittnar. Hon hade varit läkare några år vid händelsen 2011. Jag kallar henne B.

09:30, 4 March 2014

Jessica Sonelius: B jobbade också arbetspasset före passet då förlossningen skedde, alltså natten till den 3 maj. Hon undersökte Johanna och får frågor av åklagaren som hon har svårt att svara fullt på eftersom hon inte minns riktigt.

09:32, 4 March 2014

Jessica Sonelius: När B slutar arbetspasset och ska lämna över till andra läkare, så rapporterar hon över om patienterna som finns på förlossningen. Det var morgonen den 3 maj 2011. Läkarna som tog över var bland andra den åtalade läkaren, som var bakjour, alltså den mest kompetente som tillkallades vid behov. I övrigt är det primärjouren, en underläkare, som har hand om patienterna.

09:37, 4 March 2014

Jessica Sonelius: B rapporterade över att Johanna borde undersökas på nytt efter en timme. Hon fick rapportera utan stöd av journal eftersom systemet Obstetrix var ut funktion.

09:39, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren påminner om en journalanteckning som B skrivit. Att hon kontaktades av barnmorska eftersom det var svaga värkar och förlossning inte fortskred som önskat. B säger att det var troligt att hon sa det här till den nu åtalade läkaren.

09:41, 4 March 2014

Jessica Sonelius: B har antecknat i journalen att det var ett långsamt och långdraget förlopp, men har svårt att minnas i dag. Nu är det läkarens advokat Ulrika Borg som ska ställa frågor till B.

09:43, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Nu handlar det om medicinska termer i rättegången igen. Om action line, som är en gräns, en signal,som betyder att det är dags för personalen att vara aktiv för att få igång förlossningen. Till exempel med Syntocinon-dropp, värkstimulerande dropp. Man kan se på förlossningskurvan, partogrammet, där action line passeras. Ulrika Borg ställer frågor men B har svårt att minnas.

09:48, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Hade du nån tanke på kejsarsnitt, frågar advokaten. Inte som jag minns, svarar B.

09:50, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Vår förhoppning är alltid en normal förlossning, berättar B. Fanns det nåt som gjorde att du trodde att det inte skulle bli en normal förlossning, frågar advokaten. Nej, inte då, svarar B. Detta var alltså vid sju på morgonen den 3 maj 2011, drygt sex timmar innan barnet föddes fram.

09:53, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Bedömde du att Johanna hade krafter kvar? Som jag minns den morgonen - ja, svarar B.

09:56, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Målsägandebiträdet Sture Larsson undrar varför B trodde på en normal förlossning trots att det gick trögt, att värkarna var svaga och att det värkstimulerande droppet inte hjälpte.

09:58, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Dessutom var mamman trött säger Sture Larsson. Vi använder dom verktyg vid har, säger B, ändra läge, Syntocinondropp - det fanns goda förhoppningar för en normal förlossning, säger B. Vad grundar du det på, frågar Sture Larsson. Det var ett sent skede i förlossningen och jag upplevde att vi hade mer åtgärder att ta till, till exempel höja droppet och vara aktiva i vår handläggning, säger B, dock med tveksamhet och mycket eftertanke. B ser tagen ut när hon går ur rättssalen. Nu är förhöret slut och det är kort paus.

10:02, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Nu ska den barnmorska som jobbade under själva förlossningen vittna. Jag kallar henne C. Hon avlägger vittnesed och säger att hon inte har något annat än yrkesmässigt förhållande med inblandade.

10:23, 4 March 2014

Jessica Sonelius: C berättar att hon jobbat på Höglandssjukhuset sedan 70-talet och att hon varit med och förlöst väldigt många barn, kanske 1000.

10:24, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Hennes arbetstid den 3 maj 2011 var mellan 07 och 15.30. Det var tre barnmorskor på plats och två eller tre undersköterskor.

10:25, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Berätta om Johanna, ber åklagaren. Ja, det är mycket, säger C.

10:27, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Johanna var trött efter ett långdraget förlopp, berättar C, som bad den nu åtalade läkaren göra en undersökning. C säger att hon tycker det är svårt att berätta fritt, men åklagaren ber henne fortsätta.

10:29, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Klockan har hunnit bli halv tio den 3 maj 2011. C träffar den nu åtalade läkaren i korridoren och påtalar att värkarna är svaga. Läkaren säger att de ska använda sugklocka och att Johanna först ska provkrysta. C var tveksam till detta men Johanna klarade det bra.

10:31, 4 March 2014

Jessica Sonelius: C berättar att hon var frustrerad eftersom Johannas förlossning inte gick framåt. Hon kontaktade den nu åtalade läkaren via telefon och sa att det inte hände nåt och de behövde avsluta förlossningen. C hade innan dess sagt ungefär samma sak till Johanna.

10:35, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Förlossningsläkaren kom med en gång och sa att dom skulle avsluta med sugklocka. C svarade "är det nån idé?". Läkaren svarade att enligt våra riktlinjer ska vi ha sugklocka. "Han var mycket bestämd" berättar C.

10:36, 4 March 2014

Jessica Sonelius: C tänkte då att det ändå kunde bli kejsarsnitt om det inte gick med sugklocka och sa detta till Johanna.

10:37, 4 March 2014

Jessica Sonelius: De börjar med sugklocka, men värkarna är glesa och C blev bekymrad men förlossningsläkaren sa att det gick framåt.

10:39, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Det tog tid eftersom det var glest mellan värkarna, berättar C. (Man drar bara med sugklocka vid pågående värk).

10:40, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Sugklockan lossnar och förlossningsläkaren drar med tång istället och barnets huvud föds fram.

10:41, 4 March 2014

Jessica Sonelius: C ser att barnet rör på läpparna, det betyder att det är vitalt. Men sen förstår de att barnet fastnat och att läget är allvarligt och barnläkare och narkosläkare och ytterligare barnmorska tillkallas. Även ytterligare en överläkare har kommit in på salen.

10:43, 4 March 2014

Jessica Sonelius: C berättar tydligt och långsamt om vad som händer det allra sista vid förlossningen och det är alldeles tyst och spänt i tingssalen.

10:45, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Nu ställer åklagare Stefan Edwardson frågor till C. C berättar att hon bad förlossningsläkaren undersöka Johanna eftersom det inte fanns nån plan för förlossningen.

10:51, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren frågar om fördelningen av ansvar mellan barnmorskor och läkare för patienterna. C säger att barnmorskor ansvarar för normala förlopp utan komplikationer och läkare har ansvaret när något avviker. Men det är barnmorskans uppgift att tala om när något avviker.

10:52, 4 March 2014

Jessica Sonelius: I eftermiddag ska de två andra läkarna som var med vid Johannas förlossning, men som inte var högst ansvariga, att vittna. Men fram till lunch är det C. Efter att åklagaren ställt frågor är det målsägandebiträdet och advokatens tur.

10:55, 4 March 2014

Jessica Sonelius: C säger att förlossningsläkaren tog relativt god tid på sig att undersöka Johanna, men att hon senare upplevde honom som väldigt stressad. Den åtalade läkaren antecknar under förhöret precis som han gjort de andra dagarna också. Johanna och Alfred sitter allvarliga och lyssnar.

10:58, 4 March 2014

Jessica Sonelius: C säger att Johanna borde varit gulklassad, en riskpatient, eftersom förloppet var långdraget och hon fick mycket värkstimulerande dropp. Men systemet med färger var nytt och inte inarbetat och hade inte stor betydelse. Personalen tänkte i risker, säger C.

11:00, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Den åtalade läkaren hade det övergripande ansvaret för Johanna, säger C.

11:01, 4 March 2014

Jessica Sonelius: C kontaktade andra läkare än den åtalade den 3 maj 2011. Hon var frustrerad och upplevde att den åtalade läkaren inte var tillgänglig. Det var anledningen, Hon ville ha en handlingsplan.

11:07, 4 March 2014

Jessica Sonelius: C säger att hon inte hade chans att motivera varför hon inte tyckte det var lämpligt med sugklocka eftersom förlossningsläkaren var så bestämd.

11:08, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Hon tyckte att de svaga värkarna var ett problem. Men hon informerade inte läkaren och han frågade inte heller, trots att det hade varit ett viktigt beslutsunderlag inför att använda sugklocka eller inte.

11:11, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Förloppet var alldeles för långt - 65 minuter, säger C. Antalet klockdragningar gjorde att man borde övervägt kejsarsnitt, tyckte hon. Förekom det någon diskussion om kejsarsnitt under arbetet med sugklockan? frågar åklagaren. Nej. Var det någon som önskade det? Johanna - hon sa det högt och tydligt, berättar C.

11:18, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Vem använde tången? Vem fick till slut ut barnet? Det var den åtalade läkaren, säger C.

11:21, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Har du varit med om kejsarsnitt där barnet avlidit? frågar åklagaren. Nej, svarar C. Om förlossningsläkaren hade valt kejsarsnitt hade troligen barnet överlevt och mamman hade inte skadats, säger C. Åklagaren är klar. Det blir tio minuters paus.

11:23, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Läkaren nickar och hejar på sina före detta kollegor när alla går ur salen.

11:24, 4 March 2014

Jessica Sonelius: På plats igen. C ska svara på fler frågor. Hon var ju alltså med under förlossningens sista timmar och verkar ha tydiga minnesbilder.

11:35, 4 March 2014

Persson: Jag frågar mig, ligger det prestige i fall som detta? Är det förudmjukande för en läkare att lyssna till en barnmorska, som dessutom har så lång erfarenhet? Varför kan man inte vara lite ödmjuk inför kollegers åsikter? Man arbetar väl ändå som ett team?

Jessica Sonelius: Det är en bra fråga. Kanske någon läkare som läser detta kan svara på det här med prestige? Eller någon barnmorska? Men det är ju också så att läkarna har mer utbildning och är dom ska ta beslut och det är också dom som har ansvar. Den åtalade läkaren tycker ju fortfarande att han tog rätt beslut i den situation som rådde. Både barnmorskan och läkaren i det här fallet hade väldigt lång erfarenhet.

11:40, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Nu är det läkarens advokat som förhör vittnet, barnmorskan jag kallar C.

11:41, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Vem hade ansvar för att sätta upp rätt färg på riskklassificieringen för Johanna? frågar advokaten. Vi var i inledningsskedet i arbetet med det systemet och det var mycket att göra och vi hade inte tid, jag prioriterade inte det, säger C. (Johanna var "grön" som betyder normal fast hon borde varit "gul", att det fanns en extra risk)

11:44, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Advokaten håller på att tappa rösten. Hon får vatten. "Jag får kraxa på", säger hon.

11:44, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Advokaten kämpar på med rösten och ställer frågor. Vad har du för uppfattning om förlossningsläkaren? Erfaren, kompetent och som ofta löser komplicerade situationer, jag har god tilltro till honom, säger C.

11:50, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Nu frågar advokaten varför inte C tog upp det här med kejsarsnitt till diskussion när hon ifrågasatte sugklockan.

11:52, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Om du hade så starka tvivel varför tog du inte en diskussion? Han gav inte utrymme, han var bestämd och jag kände honom som en kompetent doktor och jag förlitade mig på det, säger C.

11:53, 4 March 2014

Jessica Sonelius: C har svårt att förstå advokatens frågor och ber flera gånger att få höra dom om igen.

11:53, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Ansvaret för patienten böljar mellan barnmorska och läkare, tycker läkaren. Nu undrar advokaten vad C tycker.

12:00, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Man samverkar, säger C och säger att hon tror att den åtalade läkaren litar på henne som barnmorska.

12:01, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Vad tänkte du när förlossningsläkaren gick över till tång? frågar advokaten. Han var den enda på kliniken som använde det, han hade gjort det ett par gånger när jag var med och det hade gått bra, berättar C.

12:09, 4 March 2014

Jessica Sonelius: När huvudet står djupt ner innebär det en risk för barnet att trycka upp det och genomföra ett kejsarsnitt, säger C och menar att det är väldigt ovanligt att göra det.

12:12, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Förhöret med C ska göras klart innan domaren bryter för lunch. Advokaten fortsätter att ställa frågor till C.

12:14, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Nu handlar det om att barnet fastnade och om i fall det var skulderdystoci, alltså att axlarna på barnet fastnat fastän huvudet är framfött.

12:17, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Hon säger att läkaren sa att det också var något annat som uppstått, cervixspasm. Och advokaten påminner henne om att hon sagt i polisförhör att hon sett en ring runt barnets hals.

12:21, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Har du uppfattat att läkaren varit brysk och hårdhänt? Nej, säger C. Nu är advokaten klar och åklagaren vill ställa fler frågor.

12:22, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Det gick snabbt och nu bryter domaren för lunch. Rättegången fortsätter 13.30.

12:24, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Förhandlingen är igång igen. Underläkaren som arbetade under Johannas förlossning vittnar. Jag kallar henne D. Hon var alltså under "i rang" den åtalade läkaren och kunde tillkalla honom vid behov.

13:37, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Jag minns delar av förlossningen men inte allt, säger D. Hon kom ihåg att hon fick dra med sugklockan en gång, men att den åtalade läkaren drog resten, åtta gånger. Vem var ansvarig läkare, undrar åklagaren. Det var den åtalade läkaren, säger D.

13:38, 4 March 2014

Semlan: Men är inte "vållande till kroppsskada" här ett understatement? I så fall borde ju även om det nu inte alls var uppsåtligt den misstänkte gjort sig skyldig till "vållande till annans död"?

Jessica Sonelius: Han är åtalad för båda delarna: vållande till annans död (barnet) och vållande till kroppsskada (mamman).

13:40, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren frågar om en journalanteckning: "Ej läge att lägga sugklocka". D förklarar att hon skrev så för att det var svaga värkar och att Johanna var trött och uppgiven. Inte läge för stunden eller inte läge alls, undrar åklagaren. Inte läge för stunden, säger D.

13:42, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Hur såg du på att förlösa med sugklocka i det läget som var 11.35 när förlossningen började? Jag funderade inte utan litade på den åtalade läkaren, säger D.

13:43, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Förekom det nån diskussion att konvertera till kejsarsnitt i salen? Inte vad jag minns, säger D. Men hon kommer ihåg att Johanna önskade kejsarsnitt. Johanna sa det vid flera tillfällen även tidigare under förmiddagen och under slutet när det blev dramatiskt så skrek Johanna att hon ville ha kejsarsnitt, berättar D.

13:45, 4 March 2014

Semlan: Antag att den misstänkte döms för "vållande av kroppsskada". Skulle den misstänkte då ändå kunna gå fri från "vållande till annan död"?

Jessica Sonelius: Rent teoretiskt kan man ju frias för det ena brottet. Men i det här fallet hänger skadorna på barnet som ledde till döden och skadorna på mamman ihop. Domen sen kommer ju bero på orsaken till skadorna, om rätten anser att läkaren begick ett brott då han använde instrument och händer istället för kejsarsnitt. Han bröt ju mot gällande PM. Läkaren å sin sida menar att han hade fog att bryta mot PM:et och att den svåra situationen uppkom på grund av en kramp i livmoderhalsen, som han inte kunde förutse.

13:50, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Nu är det läkarens advokat Ulrika Borg som ställer frågor till D. D säger att Johanna inte var klassificerad som riskpatient, men att det fanns andra riskpatienter på avdelningen. Det var mycket att göra den morgonen.

13:53, 4 March 2014

Sandra: Hur har läkarens kollegor uppfattat situationen, tycker dom att han gjort fel eller rätt ?

Jessica Sonelius: Det har kommit fram lite olika tankar i dag. Någon tycker att det borde gjorts kejsarsnitt, någon trodde på en normal förlossning ( i alla fall några timmar innan barnet förlöstes). Vad som går igen hos alla är att de litade på läkaren som var erfaren och kompetent och brukade lösa svåra situationer.

13:56, 4 March 2014

Jessica Sonelius: D har svårt att minnas detaljer. Nu frågar advokaten om tider för sugklockan. Dessa tider kommer tillbaka i förhören hela tiden och är en av de avgörande sakerna i rättegången, eftersom det är här läkaren brutit mot gällande PM.

14:01, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Kan du beskriva arbetet med sugklockan, vi vet ju inget, för vi var inte med, säger advokaten till D. Förlossningsläkaren la sugklockan på plats och när det kom en värk drog han och efter ett antal dragningar tog jag över i utbildningssyfte, berättar D. Hon drog en eller två gånger i slutet av arbetet. Men jag slutade eftersom sugklockan släppte, berättar D.

14:04, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Den åtalade läkaren gick över till tång och då var D med på salen. Man kunde då se skalpen på barnet. Huvudet på barnet kom sen ut med hjälp av tång och advokaten undrar vad alla inne på salen gör då. Jag minns inte exakt, säger D.

14:06, 4 March 2014

Jessica Sonelius: D minns inte om den åtalade läkaren sa något i det läget. Advokat Ulrika Borg plockar fram ett polisförhör där D säger att den åtalade läkaren sagt att livmoderhalsen snörps åt om barnets hals. Nu kommer jag ihåg det, säger D.

14:09, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Vad hade du för uppfattning om den åtalade läkaren när du jobbade med honom? Kompetent och hjälpsam, säger D, stressad ibland. Upplever du att han var hårdhänt och drog på något avvikande sätt? Han fick ta i på ett sätt som jag inte varit med om innan, berättar D.

14:13, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Åklagaren läser ur ett polisförhör med D. Där sa hon att den åtalade läkaren sagt att han fortfarande efter förlossningen tyckte att dom haft en bra chans att förlösa Johanna vaginalt ända fram till det uppstod en skulderdystoci. D kommer inte ihåg att hon sagt detta. Jag minns inte att läkaren sagt något om skulderdystoci utan vi uppfattade det så i rummet, säger D.

14:18, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Paus till kvart i. D har förhörts klart. Nästa att vittna är ytterligare en läkare som var med i förlossningsrummet.

14:19, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Pausen blev längre än planerat efterson dagens sista vittne inte hade tid förrän klockan tre. Nu är han här och det är ýtterligare en läkare som var med i förlossningsrummet den 3 maj 2011 som ska vittna.

15:04, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Han skulle ta över bakjouren efter den åtalade läkaren den 3 maj 2011. Han var också överläkare. Jag kallar honom vittne E.

15:06, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Han kom till förlossningssalen där Johanna låg för att han ville hjälpa till. Det var mycket att göra, han skulle inte ta över som bakjour (överläkare som barnmorskor och underläkare får konsultera vid behov) riktigt än men kände att han behövdes.

15:09, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Vem hade huvudansvaret? Det var den åtalade läkaren, säger E.

15:11, 4 March 2014

Werner: Är inte läkarens största fel avsaknad av ödmjukhet. Om han istället för att envisas med att påstå att han handlade korrekt och inte begått något fel hade sagt" Jag gjorde en felbedömning och beklager djupt" eller "Jag försökte göra mitt bästa, men det blrev fel" Då hade han troligtvis inte hamnat inför rätta

Jessica Sonelius: Han har beklagat både till föräldrarna och i olika yttranden till myndigheter (enligt förundersökningen). Han tycker däremot fortfarande att han agerade rätt som trodde att det skulle gå att föda normalt. Under rättegången nu försöker han förklara hur han tänkte och varför. Det finns däremot andra som tycker att han agerade fel, Socialstyrelsens vetenskapliga råd, bland annat.

15:14, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Nu lämnar jag direktrapporteringen en stund för att vara med i P4 Jönköping.

15:15, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Tillbaka igen. Advokaten frågar om E märkt att åtalade läkaren drog extra hårt när han försökte få ut barnet. Nej, svarar E.

15:32, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Han tyckte det var rimligt att försöka med tång för att få ut barnet på slutet. E hade själv inte gjort det eftersom han inte är van vid tång men han säger att den åtalade läkaren var det.

15:35, 4 March 2014

Jessica Sonelius: E säger att han tror att den åtalade läkaren nämnde "cervixspasm" vid förlossningen. Advokaten undrar vad han tyckte om den åtalade som läkare. Dom hade jobbat ihop i flera år.

15:42, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Han var en av de mest erfarna på kvinnokliniken i Eksjö, säger E.

15:43, 4 March 2014

Jessica Sonelius: E säger att han har svårt att minnas händelsen. En del har jag läst och en del har jag varit med om och det är lätt att blanda ihop.

15:43, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Sture Larsson, målsägandebiträde, undrar om E hört den åtalade läkaren nämna ordet cervixspasm vid förlossningen eller om han läst det. Han säger att han tror att han hört det. Och att den åtalade läkaren gav kramplösande medicin mot just cervixspasm och att han inte hade gjort det om det inte hade varit "kramp" i livmoderhalsen, cervixspasm.

15:45, 4 March 2014

Jessica Sonelius: Förhöret är slut. Domaren tackar och säger att vi är klara för i dag.

15:46, 4 March 2014

Jessica Sonelius: I morgon är det fler anställda på sjukhuset som ska vittna. Det är också ytterligare ett vetenskapligt råd från Socialstyrelsen som ska vittna. Alltså en expert på området som kallas in vid allvarliga händelser. Tack för idag! Vid nyheterna 16.30 hör du advokat Ulrika Borg om vad som varit viktigast under dagen. I P4 Jönköping.

15:50, 4 March 2014

I dag fortsätterrättegången mot den läkare som misstänks för vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Det var den 3 maj 2011 på Höglandssjukhuset i Eksjö som ett barn dog och mamman skadades allvarligt.

Åklagare Stefan Edwardson menar att läkaren brutit mot vetenskap och beprövad erfarenhet när han använde sugklocka i för hög utsträckning istället för att göra kejsarsnitt. Han menar att det var i samband med detta som barnet fick så svåra skador att det dog.

Läkaren nekar till brott. Han hävdar att han gjorde en bedömning att kejsarsnitt hade inneburit en större risk för mamman och barnet i den situation som rådde. Han menar också att det var en så kallad cervixspasm som orsakade barnet död; alltså att livmoderhalsen stramade runt barnets hals.

P4 Jönköpings reporter Jessica Sonelius bevakar rättegången i Eksjö tingsrätt.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista