Skogen dyrare i södra Sverige

1:29 min

Efter en längre tid med sjunkande priser på skogsfastigheter - är den trenden bruten, visar ny statistik. 

På en del håll stiger till och med priserna, bland annat i Anderstorp, där Arne Bolmgren är skogsägare.
– Jag tycker ju själv att priserna är ju reda höga. Det lönar sig inte. Det går inte ihop så här. Det beror väl på att här är många köpare och kanske ofta lite mindre fastigheter vilket gör ju också att spekulanterna är fler, och det driver ju upp priserna också.

I Bolmgrens område och i resten av södra Sverige ökade priserna på skogsmark något under första halvåret i år. Snittpriset för hela landet ligger däremot kvar på samma nivå som ifjol, visar en sammanställning som LRF Konsult har gjort. Men inom landet skiljer sig skogsmarkspriserna åt. I södra Sverige ökade priserna, men i Norrland har de fortsatt att gå ner. 

Vi har mycket mer människor med kapital i södra Sverige. I norra Sverige är det i princip bara virkesvärdet som gäller, virkesnettot, medan det i södra Sverige går att hitta andra alternativ. Man kan stycka av och göra villatomter. Man kanske hittar annat användningsområde som gör att man är beredd att betala mer för marken i söder, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Skogsmarkspriserna i norra Sverige har fått Arne Bolmgren att fundera på att köpa skogsmark där. Och han tror att fler tänker så.
– Man får ganska stora arealer om man jämför med här nere.