Val 2014

Så ska sjuksköterskor kunna göra karriär

0:46 min

Folkpartiet vill satsa på så kallade förste specialistsjuksköterskor, en karriärväg för sjuksköterskor, som ett sätt att höja lönen och göra yrket mer attraktivt. 

Efter införandet av förstelärare i skolans värld kan det bli aktuellt med motsvarande reform inom sjukvården.

Samtidigt som den borgerliga alliansens partiledare i dag la fram sitt valmanifest, presenterade Folkpartiet och jämställdhetsminister Maria Arnholm ett förslag som inte fanns med i det gemensamma manifestet.

Förslaget skulle ge 180 nya förste specialistsjuksköterskor i länet och kosta 15 miljoner. 
– Vi arbetar för att det ska finnas statliga pengar på samma sätt som det finns för förstelärare ska det också finnas det för förste specialistsjuksköterskor, säger Maria Arnholm.

Och trots att Folkpartiet inte fått med förslaget i manifestet är Maria Arnholm positiv.
– Det måste vara slutsnackat om skillnaden mellan mans- och kvinnolöner, nu måste vi göra nåt åt det.

Varför finns det inte med i valmanifestet?
– Alla har givit och tagit och detta är det vi ska fortsätta kämpa med under mandatperioden.