Jönköping

Ministern om fallet Manuel: Problematiskt

1:43 min

Man ska skilja på skadeståndspengar och den privata ekonomin i övrigt. Det säger justitieminister Beatrice Ask efter att P4 Jönköping berättat om Manuel Gustafsson i Jönköping.

Manuel Gustafsson fick sitt ekonomiska bistånd indraget efter att ha blivit misshandlad och fått skadestånd. Problematiskt, menar alltså Ask (M).
– Rent generellt ser jag naturligtvis en problematik i detta, därför att skadeståndet ska ju ändå handla om att räta upp det som gått fel i någon mening.

I P4 Jönköping tidigare i dag har vi berättat om Manuel Gustafsson från Jönköping som misshandlades på grund av sin sexuella läggning sommaren 2012. I tingsrätten fick han ett skadestånd. Samtidigt levde han på existensminimum och fick ekonomiskt bistånd från socialen, men det drogs in när skadeståndspengarna landade på Manuels konto. Socialen menade att han nu hade pengar att klara sig på.

Skadestånden i Sverige är ju inte väldigt höga, utan det är oftast en symbolik för att ersätta för de lidanden man varit utsatt för och jag tycker att det är en sak och ens ekonomi i övrigt en annan.
Beatrice Ask, justitieminister

Förvaltningsrätten gjorde samma bedömning som kommunen när Manuel Gustafsson överklagade, men Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande, Sven-Erik Alhem, menar att detta är är helt fel och att skadestånd på det här viset inte får någon verkan.

Justitieminister Beatrice Ask är försiktig med att uttala sig om just Manuels fall, men medger att det finns ett bekymmer kring den här typen av ärenden.
– Jag vill inte ha någon synpunkt, eftersom att ni har gjort ett reportage om ett enskilt ärende. Det vore fel för det skulle uppfattas som att jag lägger mig i en myndighetsutövning och det vill jag inte göra. Nu får den rättsliga prövningen hantera ärendet först, sen kan vi diskutera om principen är rätt eller fel.

Sven-Erik Alhem tycker att detta är djupt orättvist. Håller du med?
– Han har ju en lång erfarenhet, men han uttalar sig utifrån brottsofferperspektivet och det är väl en ganska naturlig ståndpunkt. Jag vill inte uttala mig i det här ärendet och inte innan rättsprocessen är klarlagd, men att det finns en problematik är alldeles uppenbart, säger Beatrice Ask.