Huskvarna

Opålitlig färdtjänst drabbar synskadad

1:51 min

Caroline från Huskvarna är synskadad sedan födelsen och beroende av färdtjänst, en färdtjänst som hon upplever som mycket bristfällig.

– Man är så utlämnad till det här och att man inte kan styra över det själv, det känns väldigt jobbigt, osäkert och oroligt. Det är fantastiskt när färdtjänsten fungerar, det är en jättebra service som finns i samhället men att alltid känna sig otrygg inför att resa. Nu när det också på ett sätt drabbar min dotter då är det en ännu värre känsla, säger Caroline Broholm.

Caroline Broholm från Huskvarna har varit synskadad sedan födseln. Hon ser bara svaga konturer och skillnad mellan mörka och ljusa partier. Därför är hon beroende av färdtjänst i sin vardag.

I fredags för två veckor sedan när hon, dottern Nellie på ett år och Carolines ledsagare skulle åka till ett köpcentrum kom färdtjänstbilen utan bilbarnstol till Nellie. Då föreslog chauffören att Caroline skulle hålla Nellie i knät hela resan. Caroline vägrade men chauffören upprepade två gånger att han tyckte att Nellie skulle sitta i knät. Men Caroline gav sig inte, till slut åkte chauffören och hämtade en barnstol.

– Att jag inte har makten över om hon ska åka säkert eller inte, det var fruktansvärt, säger Caroline Broholm.

Enligt Anna-Karin Malm, som är chef för serviceresor på Jönköpings länstrafik, har de haft problem med ett av företagen som kör i färdtjänsten. Företaget har haft kvalitetsbrister och Anna-Karin Malm tror att Caroline kan ha åkt med dem.

– Vi jobbar hårt och intensivt med att de ska komma till rätta med problemen som har finns i företaget.

– I det här fallet kan jag inte stödja förarens bedömning, utan barn ska sitta i en stol.

Vad kan ni göra för att Carolines situation ska bli bättre?

– Vi fortsätter med vår uppföljning av verksamheten och främst det här trafikföretaget. Självklart så jobbar vi internt också med kvalitetssäkringar.