Jönköping

Personal flyr från socialtjänsten

1:47 min

Den sociala barn- och ungdomsvården i Jönköping befinner i en akut personalsituation. 

Personalomsättningen slår rekord bland barn- och ungdomshandläggarna som ägnar sig åt myndighetsutövning - samtidigt som anmälningar stiger kraftigt.

Nu vill socialdirektör Cecilia Grefve tillsätta en utredare som ser över deras organisation.
– Det är viktigt att vi får möjlighet att se över vår egen organisation, hur vi kan arbeta annorlunda, mycket har gjorts men vi kan göra mer.

Men om fyra av tio anställda slutar varje år - hur kan man bibehålla en kvalitet och rättssäkerhet för barnen?
– Nej och det här handlar mycket om att dom som jobbat längre får hålla i stabiliteten.

Antalet anmälningar och ansökningar till socialtjänsten när det gäller barn och unga har ökat lavinartat och mer än fördubblats sedan 2006.

Ökningen håller också i sig och socialtjänstens prognos pekar mot att man kommer att ha tagit emot närmare 4000 innan året är slut.

Samtidigt som socialen anställt handläggare och tagit hjälp av bemanningsföretag för att möta ökningen så kämpar de i motvind. Många handläggare slutar - personalomsättningen ökar och ligger nu på över 40 procent och högarna med ärenden som inte blir klara så snabbt som de borde bara växer.

Det finns flera förklaringar till den höga personalomsättningen. Den höga arbetsbördan är en, och en annan är att många nyutexaminerade socionomer snabbt slängs in i en situation som de snart märker att de inte mäktar med.
– Nu vi vill tillsätta en översyn och lyssna av de som arbetar i våra verksamheter.