Val 2014

Nej till gruva i Centerns valmanifest

Centerpartiet i Jönköpings kommun går till val på att bygga ut cykeltrafiken och kollektivtrafiken i stan. Det kom fram när partiet presenterade sitt valmanifest för Jönköpings kommun i dag.

Valmanifest talar mycket om miljön, bland annat säger Centerpartiet i Jönköping nej till en gruva utanför Gränna. Partiet vill även satsa mer på vindkraft och solkraft samt satsa på landsbygden genom mer bredband och en utveckling av biblioteken på mindre orter i kommunen.

För att få en bättre miljö vill man alltså satsa på mer miljövänliga transporter.
– I centrum handlar det om att prioritera cykel-, gång- och kollektivtrafik och att sätta cykeln över bilen, berättade Ann-Marie Nilsson vid presskonferensen i dag som hölls vid lastbilsparkeringen vid gamla Eurostop i Jönköping.

Förslag ur centerns valmanifest för Jönköpings kommun:

- Fortsatta miljösatsningar på vindkraft och fler solceller på kommunens byggnader
- Premiera dom byggherrar som lovar satsa på att bygga solceller på nya byggnader
- Nej till gruva i Norra Kärr
- All energi är förnybar senast 2025
- Satsningar för en modern landsbygd, med bredband och närproducerad mat
- Förändra de småbibliotek som finns på mindre orter till att bli folkbildningscentrum där många olika verksamheter kan samlas
- Äldre ska själva kunna välja vem som hjälper en i hemtjänsten och vad man behöver hjälp med
- Genom att i upphandlingar tillämpa de kriterier som ställs i branschens egna program Fair transport vill partiet bidra till bättre miljö och sunda företag
- Bygg en modellförskola med bara giftfritt och återvunnet material
- På börja en diskussion om att flytta E4 utanför staden
- Fler spontanidrottsytor