Val 2014

Jönköping kan få beroendecentrum

Moderaterna i landstinget gör nu ett valutspel och lovar arbeta för ett nytt beroendecentrum i länet.

Man lyfter en modell från Örebro där personer med missbruk av många olika slag har en enda institution att vända sig till. Moderaterna vill ha en resurs för missbrukare i hela länet i Jönköping, gärna i anslutning till psykiatrin på Länssjukhuset Ryhov där specialistkompetens ska finnas för utredningar.

– Det ska vara en dörr in för alla typer av missbruksproblem och det ska ske i samarbete med kommunerna. Vi vill ge ett uppdrag till tjänstemännen att titta på detta i samband med budgetarbetet, säger landstingsrådet Håkan Jansson.

Hur mycket ett nytt beroendecentrum i länet kan kosta har Moderaterna inte räknat på.
– Jag är övertygad om att vi får med oss de övriga partierna på detta. Det blir en länsresurs.

I Örebro har ett beroendecentrum av det här slaget varit mycket framgångsrikt, menar Moderaterna och säger att man där lyckats finansiera det inom psykiatrins befintliga budget.