800 lärartimmar går till att rapportera tid

Det datorprogram som används i Jönköpings kommun för tidsrapportering är krångligt och lätt att göra fel i, och nu protesterar en lärare på Junedalsskolan mot systemet.

I ett mejl till kommunledningen skriver han att varje lärare lägger runt åtta timmar per år bara på tidsrapporteringen, och med 100 lärare på skolan blir det 800 timmar totalt.

När man nu talar om att minska lärarnas administrativa börda så borde tidsrapporteringen vara något som någon annan kan sköta, tycker läraren. Och han får till svar att man ska se över systemet.