Skola ställs till svars efter avstängning av pojke

En pojke i Tranås stängdes av från sin skola med omedelbar verkan och fick istället hemundervisning 50 minuter om dan. Nu utreds skolan av Skolinspektionen.

Skolan är anmäld till Skolinspektionen som utreder vad som hänt.

Anmälaren, en närstående till pojken, är kritisk mot att han stängdes av utan att att man utrett vare sig andra alternativ eller orsaken till pojkens agerande.

Innan han stängdes av ska han ha varit i konflikt med flera andra elever.

Tranås kommun har nu fått 18 frågor att svara på från Skolinspektionen.

Pojken går i mellanstadiet.