Missing People vill förebygga självmord

1:06 min

Frivilligorganisationen Missing People ska utreda om de kan vara en samhällsresurs för att förebygga självmord.

Organisationen Missing People kan komma att betyda mycket när det gäller att förhindra självmord.

I alla fall ska en utredning nu starta där frågan är om Missing People kan blir en samhällsresurs i kampen mot självmord.

Organisationen har i dag 29 lokalavdelningar, bland annat i Jönköpings län, och över 34 000 frivilliga.

Redan i dag hjälper man till och söker efter försvunna personer där anhöriga berättat att depression ligger bakom.

Med hjälp av pengar från Folkhälsokommittén ska man nu utreda om man kan bli en samhällsresurs på området.

Studien är avgränsad till Västra Götaland och har fått ett stöd på 80 000 kronor från regionens Folkhälsokommitté. Missing People kommer att intervjua 10-15 olika myndigheter och intressenter som till exempel polis och sjukvård för att kartlägga hur situationen ser ut idag. Utifrån svaren kommer Missing People se över om de kan utnyttja sin organisation för att vara en samhällsresurs för att förebygga självmord.

Vice ordförande för Missing People Kenneth Söderlund är projektledare för utredningen och menar att organisationen redan är i kontakt med problemet.
–  Det är ett av skälen till att vi vill göra den här studien. Det är en stor andel utav de försvinnanden som vi handhar där den försvunne är suicidbenägen, så vi är redan involverade i den här frågan.