Jönköping

Tändsticksområdet - en oklar valfråga

2:09 min

Tekniska nämnden sa nyligen med minsta möjliga marginal ja till en plan på att sälja delar av riksintresset Tändsticksområdet till en privat bostadsaktör, trots att flera utredningar visat på mängder med problem med att bygga bostäder där.

För knappt ett år sen kom en fråga från fastighetsbolaget Brandtornet om att få köpa Tändsticksområdet av Jönköping kommun för att bygga bostäder. Tekniska kontoret beställde tre utredningar som sammanlagt kostade kommunen mer än en halv miljon kronor. Området är klassat som riksintresse och alla utredare kom fram till att bostadsbyggande är problematiskt. En av dem skrev att mycket pekar mot att bostäder är den minst lämpliga användningen för större delen av bebyggelsen.

En annan av utredningarna gjordes av antikvarie Agneta Åsgrim Berlin som också engagerat sig för att bevara området.

– Det får ju inte bli så att man uppfattar Tändsticksområdet i första hand som ett bostadsområde, för då kommer det att ändra hela atmosfären här och kanske också tränga undan andra verksamheter som finns här. Man måste nog tänka sig för noga, varför man ska ha bostäder just här, säger hon.

Men trots invändningarna klubbade tekniska nämnden igenom det så kallade intentionsavtalet för några veckor sen med bara en rösts övervikt. Det är ett slags löfte om att Brandtornet ska få köpa under vissa förutsättningar. Men det är fullmäktige som har sista ordet och mycket talar för att det blir de nya politikerna vi snart väljer som beslutar, säger kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö (KD) till P4 Jönköping.

Jönköpingsborna delade

Frågan berör många Jönköpingsbor. Claes Hernegård driver en liten skivaffär på tändsticksområdet och ser gärna bostäder.

– Jag tycker att det skulle vara utmärkt eftersom det fattas många bostäder. Studenterna skulle ju kunna vara här till en billig peng i hyra. Jag tycker det är ett bra område som skulle kunna utvecklas mycket mer. Man kanske skulle kunna ha det som man har det i London - Carnaby Street, eller som Haga i Göteborg eller Gamla stan i Stockholm. Så skulle jag vilja ha det!

Men Ingemar Jönsson som ofta cyklar genom Tändsticksområdet är mer skeptisk.

– Jag tycker att det är en häftig miljö som det är och jag har svårt att tänka mig att den här miljön kan bevaras om man ska bygga bostäder här, säger han.