Länet

Älgen skadar tallskogen - Skogsstyrelsen oroad

1:37 min

Resultatet från den första storskaliga och landsomfattande älgbetesinventeringen oroar Skogsstyrelsen. 
Inventeringen visar att älgen betar och skadar den yngre tallskogen i stora delar av Götaland.

–  Jag är oroad. Vi befinner oss i en nedåtgående spiral där vi förlorar allt mer tall i landskapet, säger viltspecialisten Christer Kalén på Skogsstyrelsen.

På hälften av skogsmarken i landet har man nu inventerat omfattningen av älgbetningen. Nästa år ska den andra hälften inventeras och så här långt kan Skogsstyrelsen konstatera att älgstammen och de andra hjortdjuren är på väg att storskaligt förändra landskapet. På grund av rädslan för skador på tallen planterar skogsägarna gran istället för tall.

– Det är en storskalig omdaning av landskapet i stora delar av södra Sverige och framförallt i Kronoberg där man efter stormen Gudrun planterade gran på många tallmarker.

Tallen är under vintern älgens stapelföda och när det inte finns tillräckligt med tall i skogen tvingas älgen att äta gran som är ett sämre vinterfoder för älgen och det missgynnar älgarna.

– Risken finns att vi får kvalitetseffekter även i älgstammen och att man måste anpassa älgstammen neråt för att de ska få tillräckligt med föda.

Nu måste vi bryta den nedåtgående trenden för tallen, säger Christer Kalén, annars är risken stor att tallen försvinner som ett virkesproducerande trädslag.

– På vissa platser så är det faktiskt så. Förra året när vi inventerade i ett älgförvaltningsområde i Halland som vi besökte och där vi inte hittade vi inte en enda tall föryngring.