Är den allmänna värnplikten på väg tillbaka?

5:59 min

Den senaste tidens jakt på en förmodad u-båt har lett till diskussioner både om att gå med i Nato och att återinföra allmän värnplikt.

Den senaste tidens jakt på en förmodad ubåt, rysk kanske, i Stockholms skärgård har ju satt fokus på hur dåligt försvar vi har i Sverige och många pratar om att vi måste gå med i Nato, men det är en fråga som delar politikerna i två läger, för och emot.

En fråga som däremot verkar ena politikerna är att vi borde införa allmän värnplikt igen.
I en debatt i SVT:s Agenda i går kväll sa både vänsterpartisten Jonas Sjöstedt och folkpartisten Jan Björklund att Sverige har ett behov av fler soldater.

Men många Jönköpingsbor är inte lika positiva till att återinföra allmän värnplikt.
– Det är tveksamt, jag tror att det blir kostsamt, säger en kvinna.

I kölvattnet av det svenska försvarets massiva sökinsats i Stockholms skärgård förra veckan, så har diskussionen om vi bör ha allmän värnplikt eller inte i Sverige blossat upp på nytt. Flera politiker, från både vänster- och högerpartier, har gått ut och sagt att vi faktiskt behöver allmän värnplikt, i någon form.

Det tycker även Bengt Axelsson som är brigadgeneral och vice rektor på Försvarshögskolan, framförallt för att mönstring och allmän värnplikt ger försvaret en chans att rekrytera de bäst lämpade.

Vare sig det handlar om allmän värnplikt, eller någon form av samhällsplikt, eller kanske bara könsneutral mönstringsplikt, så ser i alla Bengt Axelsson flera händelser från det gångna året som gör frågan värd att diskuteras.
– Det ena är skogsbranden i Västmanland i somras och det andra är ubåtsjakten i skärgården.

Fotnot: Värnplikt eller militärtjänst är en skyldighet att tjänstgöra i ett lands försvar. Den är oftast begränsad till män av en viss ålder som är medborgare i landet, men kan även omfatta personer med exempelvis uppehållstillstånd, och i ett fåtal länder kvinnor. Kännetecknande för värnplikt är att soldater rekryteras obligatoriskt, istället för på frivillig väg. Sverige hade mellan 1901 och 2010 allmän värnplikt för män. Den 16 juni 2009 beslutade Sveriges riksdag med röstsiffrorna 153–150 att Sverige avskaffar den allmänna värnplikten i fredstid och från den 1 juli 2010 ersätta den med en frivillig grundläggande soldatutbildning. (Källa: Värnplikt. Wikipedia. Hämtad 27 oktober 2014)

Vad tycker du? Borde det bli allmän värnplikt i Sverige igen?