Värnamo

Oenighet och kamp om makten

1:49 min

Det blev inte klart vilka som ska styra Värnamo vid kommunfullmäktiges möte på torsdagskvällen. Alla val sköts fram en månad till nästa fullmäktige.

Fast det stod på dagordningen att det skulle väljas ny ordförande i kommunfullmäktige, så valdes det enbart en mötesordförande. Till Socialdemokraternas förvåning och protester. De hade inte fått något besked om att det inte skulle ske något val till kommunfullmäktiges presidium på torsdagskvällen och att valen skulle skjutas fram en månad.

Jag tror att alla tycker att om man ska försöka ha en demokratisk process, så är det bra med öppenhet och transparens. Det är det som vi har efterspråkat under lång tid i många olika saker. Det här visar ju att det inte finns i stadshuset just nu. Vi framhärdar och tycker att Värnamo behöver en stark blocköverskridande majoritet. Vi har ställt oss välvilliga till att vara med och bilda en majoritet.

I Värnamo är Alliansen fler än Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men för att inte Sverigedemokraterna ska få en vågmästarroll krävs att Alliansen samregerar med Miljöpartiet. Annars blir det minoritetsstyre.

Vi måste vara överens om en majoritet först och det är vi inte. Men vi är överens i Alliansen om att vi ska bli överens.

Dessutom har Moderaterna och Centerpartiet fått lika många mandat efter valet, men Moderaterna har fått nio röster fler. Så Alliansen måste även inbördes komma överens om vem som ska bli kommunstyrelsens ordförande, en post som i decennier varit Centerpartiets.

Kivas ni om vem som ska bli kommunstyrelsens ordförande?

– Kivas vet jag inte om det är rätt uttryck. Men det är klart, skiljer det nio röster, så är det ju en delikat fråga att göra detta så bra som möjligt, så alla blir nöjda, säger Gottlieb Granberg.