Motion om kläder till vårdpersonal

Socialdemokraterna i Habo vill att alla som jobbar inom vård och omsorg i kommunen ska få fria arbetskläder.

I en motion till kommunfullmäktige påpekar de att många kommuner har infört praktiska arbetskläder för de anställda i äldreomsorgen.

Med gemensamma kläder blir det också lättare för boende och anhöriga att veta vilka som tillhör personalen.