Mullsjö

Krav på tystnad JO-anmäls

Mullsjö kommun har anmälts till Justitieombudsmannen av Anders Stein, politiker för Mullsjö Framtid.

Orsaken till anmälan är att Anders Stein och andra anställda och politiker i kommunen fått krav på att skriva under ett avtal om sekretess och tystnadsplikt.

Avtalet sätter meddelarfriheten ur spel och strider mot tryckfrihetsförordningen, menar Anders Stein. I avtalet, som Stein själv vägrat skriva under, står det att tystnadsplikten gäller allt man hört eller sett även efter att uppdraget eller anställningen upphört.

I sin anmälan skriver han att kommunledningen försöker tysta kritik, och att han inte kan vara politiker i kommunen om han bakbinds med sekretessavtalet.