HVB-hem i Jönköping får kritik för krav på urinprov

Ett kommunalt HVB-hem i Jönköping får kritik av inspektionen för vård och omsorg, IVO, för sina krav på att kvinnorna på boendet ska lämna urinprov.

Varje kvinna som skrivs in på hemmet för att få vård för sitt missbruk måste skriva under ett papper att de accepterar att lämna urinprov. IVO menar dock att generella urinprov är ett lagbrott och att kvinnorna befinner sig i en utsatt situation utan valmöjligheter när de ska skriva under.

Kvinnorna avvisas från boendet om de vägrar lämna provet. Socialnämnden i Jönköping får nu i uppdrag av IVO att se till att det blir individuella bedömningar för när urinprov tas och att det ska finnas ett tydligt samtycke från den enskilda kvinnan.