Kommunen inför omedelbart inköpsstopp

Gnosjö kommun inför ett omedelbart inköpsstopp för resten av året. Orsaken är det underskott på drygt tio miljoner som kommunen beräknas göra i år.

Beslutet innebär till exempel att bara varor som är absolut nödvändiga får köpas in, det handlar till exempel om mat till skolbarnen och äldre, liksom blöjor. Inga konsulttjänster som inte är absolut nödvändiga får köpas in, och investeringar skjuts fram till 2016 om det går.

Köpstoppet är enligt beslutet bara en tillfällig lösning för att undvika ett ännu värre läge kommande år.