”Vi behöver bli fler i Sverige”

5:26 min

Katrien Vanhaverbeke är verksamhetschef på Arena för tillväxt och enligt henne är flyktingarna nödvändiga med tanke på Sveriges framtida befolkningsproblem.

Enligt nya rapporter kommer Tysklands befolkning att minska med åtta miljoner invånare fram till 2050. I Sverige är problemet inte fullt så akut men enligt Katrien Vanhaverbeke på Arena för tillväxt, en organisation som Ica, Swedbank och myndigheten Sveriges kommuner och landsting står bakom, är den nuvarande flyktingvågen nödvändig för att Sverige.

– Om vi ska ha råd med vår framtida välfärd så är det viktigt att vi tar tillvara på den kompetens som alla invandrare kommer med till oss i vårt land, säger Vanhaverbeke och fortsätter:

– Eftersom att vår befolkning blir allt äldre så behöver vi just fler människor, och det är så att invandrare gör oss yngre då vi får en yngre befolkning.

Enligt Katrien Vanhaverbeke är det ett väldigt viktigt arbete som man har framför sig nu som land.

Det är viktigt att skilja på det långsiktiga och det kortsiktiga perspektivet. Jag förstår att det kännas som att det kommer väldigt många människor nu, och det gör det också, men i ett längre perspektiv är det bra att det kommer väldigt många nya invånare till vårt land just för att vi behöver bli fler om vi ska upprätthålla standarden och välfärden.

Samtidigt är det enligt Katrien Vanhaverbeke oerhört viktigt att man tar sitt ansvar när man kommer till Sverige och att man i längden bidrar till landet, för det behövs med tanke på den åldrande befolkningen.

– Det gäller givetvis att de här människorna integreras och kommer till egen försörjning och på det sättet bidrar till vårt samhälle. Många av dem har en utbildning i bagaget som gör att de kanske snabbare kan komma in i samhället. Men det finns också väldigt många som inte har någon utbildning eller som kanske bara har förgymnasial utbildning, och då gäller det att man snabbt kompletterar det med en lämplig vuxenutbildning och svenska. Praktik och arbete är nyckeln till en bra integration, avslutar Katrien Vanhaverbeke.