Cancer bedömdes som svår förkylning

Symptomen hos en kvinna som besökte en vårdcentral i Jönköping bedömdes vara följden av en svår förkylning.

Symptomen som en kvinna hade som kom till en vårdcentral i Jönköping kunde vara tecken på allvarlig cancer, men först fem månader senare undersöktes hon ordentligt, och fick en cancerdiagnos.

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar vårdcentralen, där kvinnans symptom bedömdes som en följd av en svår förkylning. Vårdcentralen har inte uppfyllt kraven på en god och säker vård, konstaterar IVO.