Jönköpings län

Brister vid vägarbeten skapar risker

1:51 min

Det brister i säkerheten vid vägarbetena i Jönköpings län. Nu tvingas Trafikverket höja bötesbeloppen.

14 av de 18 kontrollerade vägarbetsplatserna får underkänt i Trafikverkets kontroller så långt i år.

Nu tvingas Trafikverket höja bötesbeloppen för dem som inte sköter sig.

P4 Jönköping följde med kontrollanterna Sören Carlsson och Anna Bode Cernerud när de besökte ett vägarbete på en regnig E4:a söder om Jönköping.

– Här ser vi två arbetstavlor men här är inget aktivt arbete och det är inte rätt. Här skyltas för något som inte finns och det tar bort respekten för skyltningen, berättar Sören Carlsson när vi åker förbi ett av byggena.

Direkt ser Trafikverkets kontrollanter brister vid vägarbetet och på ett ställe är det otydligt var trafikanten egentligen ska köra.

– Ska man köra in här eller längre bort, det är otydligt och risken är att man får fordon som backar tillbaka med risk för olyckor, säger Sören Carlsson.

Så här ser det ut över hela landet. Av de drygt 700 kontrollerade vägarbetena i hela landet i år, fick mer än 70 procent - alltså sju av tio underkänt på grund av brister i trafiksäkerheten. I Jönköpings län blev 14 av 18 kontrollerade vägarbeten underkända.

Det kan handla om outbildad personal, varningsskyltar och stötdämpande skydd som saknas, fordon utan varningsblinkers och så vidare, berättar kontrollanten Sören Carlsson:

Man ser folk som inte har kunskapen, ingen utbildning och inga varselkläder, då blir man helt förstörd. 17 år har jag hållit på med detta och det blir inte bättre, tyvärr.

NCC Roads är en stor entreprenör som i vissa fall haft många brister på några av vägarbetsplatserna. Företagets erkänner att att det finns problem:

Vi vet att vi har arbetsplatser där det brister och det jobbar vi aktivt med och oftast är det ett attitydsproblem hos våra medarbetare. Det är vi medvetna om, och det jobbar vi mycket med. Vi ser att det blir bättre och bättre.

Högt arbetstempo och brist på kunskap sägs vara huvudorsakerna till bristerna vid landets vägbyggen. Men efter det dåliga resultatet i kontrollerna, drar nu Trafikverket åt tumskruvarna. Ansvariga vägarbetare ska gå igenom ett prov men vi höjer också vitesbeloppen för dem som inte sköter sig, berättar Mattias Wigert, trafikchef vid Trafikverket i Jönköping.

– Vi har tittat på och kommer också att införa nya vitesmodeller som blir mer kännbara för entreprenörerna, säger Mattias Wigert.