Habo kritiseras - riskerar vite för brister på äldreboende

Habo kommun riskerar att få betala 50 000 i vite om man inte kommer tillrätta med brister i arbetsmiljön på äldreboendet Kärrsgården.

Det är Arbetsmiljöverket som kritiserar kommunen, bland annat för att ha redovisat resurser för verket, men sedan tagit bort dem utan att vårdbehovet ändrats. Man har inte heller meddelat facket.

Arbetsmiljöverket påpekar också att personalen har fått dålig information om vilket som ska prioriteras och vart personalen ska vända sig i akutsituationer.

Nu har Habo kommun fram till 15 november på sig att rätta till bristerna.