Sjukvård

Abortvägrande barnmorska stämmer landsting

Ytterligare en barnmorska har stämt ett landsting för att hon nekats jobb efter att ha begärt att få slippa utföra aborter.

Nu handlar det om en kvinna som stämt Sörmlands läns landsting, och hon hänvisar till sin kristna övertygelse om att människor blir till i befruktningsögonblicket.

Tvisten mellan Region Jönköpings län och barnmorskan Ellinor Grimmark, som stämt regionen av samma skäl, är ännu inte avgjord.