Sjukvård

Akuta åtgärder ska hjälpa på akuten

Patienttrycket på akuten i Jönköping är nu så pressad att regionledningen sätter in krisåtgärder för att lätta trycket.

Som P4 Jönköping tidigare berättat har patientflödet ökat kraftigt på senare år på akutmottagningen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

För att snabbt underlätta för den pressade personalen och för att korta köerna sätts nu ett nytt bedömningsteam in för att prioritera patienterna bättre, nya läkare har anställts och ett nytt sätt att slussa ut färdigbehandlade patienter ska frigöra vårdplatser.

På sikt ska även akuten byggas om, skriver Region Jönköpings län i ett pressmeddelande.

– Med hjälp av de här åtgärderna hoppas vi att situationen ska förbättras på akutmottagningen så att patientsäkerheten behålls, medarbetarna får en bättre och mindre stressad arbetsmiljö och omhändertagandet av patienterna går snabbare, säger Agneta Ståhl som är sjukvårdsdirektör för medicinsk vård inom Region Jönköpings län.