Sjukvård

Larm: Sjuksköterskor tar piller för att orka

2:15 min

Bakjour som arbetar 26-timmarspass och unga sjuksköterskor som tar sömnpiller för att orka med.

Nu slås det larm om brist på personal vid sjukhusen i Eksjö och Jönköping.

På fem av de sex kliniker som granskats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är personalbristen så akut att IVO kräver åtgärder. Att det är pressat, det bekräftar två sköterskor vid Länssjukhuset Ryhov som P4 Jönköping talat med. De vittnar om en vardag i sjukvården i Jönköpings län i dag som innebär en ständig brist på personal, främst erfaren personal.

Patientsäkerheten är inte bra. När jag tittade på schemat en gång var det bara nya sjuksköterskor, den som jobbat längst hade tre månaders erfarenhet.

Man säger att man måste göra något annat, för man orkar inte det här längre.

Nu börjar personalbristen få konsekvenser på allvar för sjukvården i Jönköpings län.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en granskning av sex kliniker på sjukhusen i Jönköping och Eksjö och i samtliga fall vittnar personal om sådan brist på resurser att det riskerar gå ut över patienterna, i fem av fallen kräver IVO åtgärder.

På operation- och intensivvårdavdelningen i Eksjö vittnar anställda om att många har sömnproblem och är trötta. Unga sjuksköterskor uppges ta sömnmedel för att klara nästa dag och nästan ingen sjuksköterska arbetar heltid eftersom de inte orkar med.

Stress och tidsbrist hotar patientsäkerheten på medicinkliniken i Eksjö, och på operation och intensivvården på Ryhov är personalbrist och oerfaren personal ett hot mot säker vård, enligt IVO. Här tvingas också jourhavande läkare arbeta 26-timmarspass.

– När vi ställt frågan om vad personalen ser som en brist så är det att man inte är tillräckligt många. Man springer fort men man kan inte springa fortare än vad man gör. Det har ju att göra med personalens hälsa också, säger Eva Forsberg, inspektör på IVO.

Medicinkliniken på Ryhov har hög stress, överbeläggningar och för mycket oerfaren personal för att arbeta patientsäkert. På medicinkliniken i Eksjö hinner man inte ens med de så kallade BAS-kontroller ska göras regelbundet, berättar IVO-inspektör Gunilla Wivast.

Personalbristen beror dels på att det är brist på sjuksköterskor, men också på att det saknas pengar. Detta samtidigt som länets sjukhus ska spara 150 miljoner kronor kommande år. Nu kräver IVO åtgärder av Region Jönköpings län, som driver länets sjukhus.

– En del av de här vittnesmålen gör mig beklämd, men det är saker vi känner till. Vi tittar ständigt på hur vi kan få en bättre kvalitet och patientsäkerhet, men ibland får vi arbetstoppar och arbetsflödet ser inte alltid ut som vi trott och då blir det ibland ansträngda situationer, säger Jimmy Henriksson (FP) som är ansvarig för personalfrågor i Region Jönköping län.

Hör intervjun med Jimmy Henriksson i ljudklippet nedan.

Kommentera gärna: Tror du vårdens problem är temporära eller måste det till något, i så fall vad?

Så här vittnar personalen om resursbristen på länets sjukhus:

Medicinkliniken, Eksjö: De största patientsäkerhetsriskerna anses vara stress och tidsbrist. Personalen hinner inte allt som ska göras. Sköterskorna som finns jobbar mycket extra. Det råder en samstämmighet hos personal och chefer att den bristande bemanningen kan leda till patientsäkerhetsrisker. Personalen hinner inte med BAS-kontroller var 15:e minut.

Kvinnokliniken Ryhov: Personalbrist ett hot mot patientsäkerheten, ytterligare en barnmorska på kvälls- och nattetid vore önskvärt.

Operation- och intensivvårdskliniken, Ryhov: Hög omsättning av medarbetare. Det är för få undersköterskor för att ge en god vård. All ny personal utgör en risk. Bakjour kan få gå så långa pass som 26 timmar vilket inte upplevs som patientsäkert. Det finns inte tillräckliga personella resurser vissa tider för att bedriva en patientsäker vård.

Medicinkliniken Ryhov: De största patientriskerna anses vara klinikens överbeläggningar, stress, det snabba flöde av patienter, läkemedelshantering, bemanningen samt att lokalerna ej är anpassade för smittförande patienter. Under jourtid och helger är resurserna inte tillräckliga.

Operation- och intensivvårdsavdelningen Eksjö: Verksamhetschefen menar att det från och med 2014 kommer krävas en ökad bemanning på kliniken om de ska kunna arbeta patientsäkert. Många har sömnproblem och är trötta när de arbetar. Unga sjuksköterskor tar sömnmedel för att klara nästa dag.