Miljö

Enander om ozonskiktet: På rätt väg

4:46 min

Årets ozonhål har redan nått ungefär sin största storlek kring 24 miljoner km². Ändå finns positiva tecken.

Sedan 1994 har man en speciell dag, "Den internationella dagen för bevarandet av ozonskiktet", efter beslut av FN:s generalförsamling.

Det var under 1970- och 1980-talet som man i forskarvärlden började känna oro för att ozonskiktet tunnades ut. Från mitten av 80-talet gjordes flera insatser för att stoppa förtunningen och man stoppade användandet av bland annat freoner.

Nu visar ozonskiktet över bland annat Europa tecken på att återhämta sig, men över polartrakterna ser det värre ut.

Hör intervjun med Gustav Enander, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Han pratar bland annat om vad som gjort läget bättre, men förstås även om vad som måste göras snabbt.

Ozonskiktet begränsar den skadliga UV-strålningen som når jordytan. Det är ozonskiktets tjocklek som avgör hur mycket strålning som släpps igenom. Över Sverige har ozonlagret varit ungefär lika tjockt sedan 1950-talet. Ozonskiktet, hindrar att en del av den skadliga UV-strålningen från solen når jordytan. Det finns 10–50 kilometer upp i jordens atmosfär. Hur mycket strålning som släpps igenom påverkas av ozonskiktets tjocklek. Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten