Just nu

  • Särskilda rekommendationer för 70-plussare tas bort

Skolsalar stängs efter verkets besök

Två skolsalar på Fågelforsskolan stängs sedan Arbetsmiljöverket varit på besök.

Det är två skolsalar som används för undervisning i trä- och metallslöjd på Fågelforsskolan i Skillingaryd som nu stängs sedan Arbetsmiljöverket varit på besök i förra veckan. Nu måste skolan åtgärda salarna.

Under flera år har det funnits brister i skolsalarna och vid inspektionen konstaterades att ventilationen är dålig, och ingen visste när spånsugningsanläggningen servats senast.

Det saknades också varningsskyltar på maskiner och arbetsborden var för låga. Nu ska lokalerna riskbedömas och en handlingsplan tas fram.