Sjukvård

Chefsläkare efter larmet: Patienter kan känna sig säkra

7:28 min

På samtliga sex kliniker som granskats i Jönköping och Eksjö vittnar anställda om brist på resurser.

Nu börjar personalbristen få konsekvenser på allvar för sjukvården i Jönköpings län. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en granskning av sex kliniker på sjukhusen i Jönköping och Eksjö och i samtliga fall vittnar personal om sådan brist på resurser att det riskerar gå ut över patienterna, på fem av klinikerna kräver IVO åtgärder.

Personal vittnar om bakjour som arbetar 26-timmarspass och unga sjuksköterskor som tar sömnpiller för att orka med. Två sköterskor vid Länssjukhuset Ryhov som P4 Jönköping talat med berättar om en vardag i sjukvården i Jönköpings län i dag som innebär en ständig brist på personal, främst erfaren personal.

Axel Ros är chefsläkare på länssjukhuset Ryhov och ansvarig för Lex Maria.

– Sjukvård är allvarlig verksamhet och det är väldigt viktigt att sjukvården fungerar på ett säkert och bra sätt. Visst tar vi detta på allvar och IVO:s tillsyn ger oss ytterligare underlag, det är en hjälp för oss.

– De pekar på problemområden vi i stor utsträckning kände till, det är ett känt faktum att det är svårt med sjuksköterskebemanning på många håll i Sverige och så även hos oss. Vi måste jobba med att säkra sjuksköterskebemanningen så att vi har tillräckligt med personal som kan arbeta hos oss.