Bröstcancervård centreras trots protester

Från och med slutet av oktober hänvisas alla patienter med bröstcancer till Jönköping för vård.

Trots protester i form av namnlistor, som flera tusen person skrivit under, centreras vården till Länssjukhuset Ryhov.

För att klara en ökad verksamhet, ett nytt bröstcentrum, krävs nya lokaler och regionstyrelsen har sagt ja till att satsa drygt sex miljoner kronor på detta.

Satsningen är en del i en större satsning på cancervården, som går ut på att samla kompetens på vissa utvalda ställen.