Sävsjö

Ny tuff kritik mot behandlingshem

2:19 min

Kognic, före detta Lövängen, i Stockaryd är det behandlingshem i regionen som fått flest klagomål.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslutade tidigare om inskrivningsstopp och viten men gav i våras åter klartecken till hemmet i Sävsjö kommun efter löften om förbättringar. Men situationen för klienterna har inte blivit bättre, berättar "Sandra" som bodde tio månader på Lövängen men lämnade behandlingshemmet för någon månad sedan.

Det är fullständig kaos, de har inte koll på någonting. De glömmer många klienter och vi blir liggande utan medicin och mat. Man försöker ringa, de svarar inte. Det är ingen som kommer och sätter sig när de vet att man mår dåligt, de har inte tid.

Sandra skrev frivilligt in sig på Lövängens behandlingshem hösten 2014 för att få hjälp med sina psykiska problem och sin ångest. Sandra beskrivninger behandlingshemmet med dålig ordning, felmedicinering, ingen hjälp efter självmordsförsök, knarkmissbruk inne på hemmet och arrogant personal som inte hann, orkade eller brydde sig om att hjälpa klienterna.

Hennes beskrivningar är identiska med de klagomål som tidigare intagna och före detta anställda levererat under året, alltså även efter att IVO pekat på brister och fått löften om förbättringar.

– Vi ser alltid allvarligt på all kritik som kommer. Vi har, och fortsätter göra, ett förbättringsarbete. Vi har rekryterat, så vi är betydligt fler i personalen i dag och vi har vidareutbildat personalen. Sedan kan vi alltid bli bättre, men jag tycker vi har en mycket bra fungerande verksamhet, säger Mikael Andersson som är verksamhetsansvarig på Kognic Lövängen.

Det är mindre än ett halvår sedan IVO avslutade en flera år lång granskning av vården på Lövängen. Lena Olsson på IVO i Jönköping säger att Kognic/Lövängen har utmärkt sig som det vårdhem i regionen som fått flest klagomål. Den nya kritiken kommer nu att finnas med när IVO gör en ny planerad inspektion i höst för att kolla resultatet av de utlovade förbättringarna.

Vi är ju bekymrade när det kommer in så många klagomål som det gjort. Det är klart att det inte är bra för Lövängens del när det kommer in nya klagomål.

Sedan någon månad tillbaka bor "Sandra" på ett nytt vårdboende där hon trivs och tycker att hon får hjälp, men kritiken mot Lövängen står hon fast vid.

– Jag gör ju inte det här för mig själv, utan jag tänker på nya folk som kommer dit och på de som är där. Det får inte vara så här, jag tycker stället borde stängas, säger Sandra.

Fotnot: Kognic Lövängen är ett behandlingshem som behandlar personer med neuropsykiatriska funktionshinder.