Vården anmäls: Patient fick fel sorts blod

En patient som fick en blodtransfusion på Höglandssjukhuset i Eksjö fick fel sorts blod, och nu anmäler vården händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Något gick fel vid utlämningen av blodet, effekten blev att patientens blodbrist blev försämrad i stället för förbättrad av transfusionen. Några andra skador drabbade inte patienten, men enligt anmälan hade det kunnat bli allvarligt.

Region Jönköpings län har gjort en egen utredning och nu får alltså IVO göra en prövning också.