Sjukhus missade stroke på nyförlöst kvinna

Södersjukhuset i Stockholm får kritik av Inspektionen för vård och omsorg sedan en kvinna från Jönköpings län, som födde barn där, fick en stroke.

Kvinnan drabbades av havandeskapsförgiftning och förlöstes med kejsarsnitt. Eftersom blodtrycket var högt fick hon medicin mot det och skickades sedan hem.

Efter några dagar kom hon tillbaka med synbortfall, domningar, yrsel och illamående. Ändå dröjde det ytterligare ett dygn innan hon undersöktes ordentligt, och stroken konstaterades.

Hon har fått bestående men av stroken, och IVO konstaterar att vården av henne haft flera brister.