Man dog när vården missade blodförgiftning

I november förra året avled en 50-årig man i blodförgiftning, och nu får vården på Höglandssjukhuset hård kritik på flera punkter.

Mannen bedömdes lida av influensa och fick febernedsättande, men blev allt sämre och efter några dagar avled han.

IVO:s granskning visar dels att läkarkompetensen brast på akuten, dels att läkaren på hjärtintensiven, där mannen också behandlades, inte insåg att mannens symptom tydde på just blodförgiftning.

Mannens sjukvårdsutbildade fru anmälde händelsen, och kritiserade också det bemötande hon fick. Den kritiken hänvisas till patientnämnden, men IVO påpekar ändå vikten av att visa respekt för patienter och anhöriga.