Jönköping

Jönköping stöttar Malmö i ny flyktingvåg

1:53 min

På grund av de rekordstora flyktingströmmarna i Sverige tvingas Migrationsverket nu öppna ett helt nytt ankomstboende i Jönköping.

Trycket på de svenska storstäderna blir allt större och det kommer nya flyktingar till Sverige varje dag. I början av veckan beräknades det att det kom 1 000 flyktingar per dag, men det är främst till storstäderna de kommer. Trots det hårda trycket är mottagandet på normala nivåer i Jönköpings län. Nu måste Migrationsverket i Jönköping öppna ett helt nytt ankomstboende för att stötta upp mottagningen i Malmö som inte längre hinner med.

– Migrationsverket kommer öppna ett ankomstboende i Jönköping och det betyder att man kan avlasta framförallt Malmö med människor som vill söka asyl, säger Karin Hermansson, avdelningschef på Länsstyrelsen.

Boendet kommer öppnas upp vid ett gammalt hotell på Elmiaområdet i Jönköping där det redan nu bor flytkingar som är längre i sin asylansökan. De kommer istället flyttas till ett boende i Nässjö för att göra plats åt de nyanlända flyktingarna.

– Det innebär att det kommer finnas ett boende i Jönköping där man kan registrera sin asylansökan och sedan kommer man slussas vidare till något annat boende, säger Karin Hermansson.

Och nu rustar Jönköping län enligt Karin Hermansson för att ta emot ett stort antal flyktingar.

Länet måste ha en beredskap utifall att det kommer mycket människor som inte är registrerade, då måste vi ha en beredskap för vart de här människorna tar vägen och det är det vi jobbar på nu i samverkan med andra aktörer.