Sjukvård

Inför flytten: Oro bland bröstcancerpatienter

1:49 min

Att all bröstcancervård nu ska ske i Jönköping väcker frågor bland flera som drabbats av bröstcancer.

Från med i höst centraliseras bröstcancervården i Jönköpings län och alla som drabbas av bröstcancer kommer att få åka till Jönköping för vård, oavsett var man bor.

Maggie Målevik från bröstcancerföreningen Victoria är exempelvis oroad över hur eftervården kommer att bli för den som drabbas.

Man känner sig splittrad, har man fått cancer så är det ju en process att ta sig igenom. Och det är vi ju på det klara med att man kanske måste centralisera operationen, men vad händer sedan? Den övriga vården, var kommer den att ske?

Beslutet, som togs redan i början av året, har kritiserats bland annat i Värnamo där 3­000 personer skrev under en protestlista.

Anledningen till att bröstcancervården ska centraliseras är att alla ska få samma vård - var man än bor - och att all kompetens ska finns på ett ställe.

Nu har regionstyrelsen beslutat att satsa sex miljoner kronor på nya lokaler för att få plats med bröstcentrumet. Enligt Kristdemokraternas regionråd Mia Frisk tjänar patienterna på detta, även om de kommer få resa längre.

– Det kommer betyda att man får åka, om man bor utanför Jönköping då, till Ryhov. Men det betyder också att det blir den bästa cancervård vi kan erbjuda, och den blir ännu bättre än i dag och mer jämlik.

Varför blir den bättre än idag?

– För att vi kan kraftsamla både kompetens och resurser, vilket gör att vi kan korta väntetiden för patienten. Vi kan också säkra en utveckling av bröstcancervården.

All bröstcancervård kommer alltså ske på Ryhov, även eftervård, bland annat sårkontroller. Och Maggie Målevik är lite orolig för att till exempel äldre kan dra sig för att åka långt för eftervården.

– Vissa saker måste man ju göra så att då får det ju lösas på något vis, men sedan kan det ju vara saker man väljer bort. Man gör inte alla undersökningar om det är för långt, man missar en del saker för att man inte får ihop livspusslet, säger hon.

Regionråd Mia Frisk kan förstå oron hos till exempel äldre som kommer behöva åka längre, inte bara för operation, utan även för eftervård.

– Ja, det kan jag absolut förstå. Men jag tror att de allra flesta är beredda att åka en bit för att få den allra bästa bröstcancervården, säger Mia Frisk (KD).

All information över hur bröstcancervården kommer se ut kommer stå i regionens tidning "För ett bra liv i en attraktiv region".

Kommentera gärna: Tror du att vården blir bättre och mer rättvis för att den centraliseras?