Nu ska nutidens tankar förmedlas till framtiden

2:16 min

Ett par studenter i studentföreningen Re-Act ska nu förmedla sin tankar i ett usb-minne som ska lämnas till framtida generationer.

Vad hade du skickat till framtida generationer? I ett län som Jönköping är det mycket möjligt att den spontana tanken är kebabsås då det är något som vi är oerhört stolta över och gärna vill att framtida generationer ska ta del av.

Studenter på Jönköping University har nämligen gått runt bland alla fackhögskolor för att samla in meddelanden och tankar som sedan matats in ett USB-minne. Den stickan har sedan lagts i en glas kapsel som idag förslutits.

Kapseln ska sedan gå från ordförande till ordförande i studentgruppen Re Act, som fokuserar på miljöfrågor. Framtida generationer ska sedan ta del av vilka tankar och idéer och äldre generationer lämnat, och fokus ska givetvis ligga på miljö och hållbarhet.

Vad hade du sagt till framtida generationer 300 år fram om du kunde? Om du fick välja att skicka med en sak vad skulle det vara i så fall, och varför?