Jönköpings län

Räddningstjänsten svarar på Sahlins kritik

1:11 min

Efter fredagens terrorattacker i Paris fick Sveriges kommuner och samhällsorganisationer kritik av regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin.

Det var i SVT som Sahlin sa att det svenska samhället saknar en strategi för eventuella terrorattacker. Men kritiken är dock inte befogad när det gäller Jönköpings kommun, det menar Fredrik Jonsson på räddningstjänsten i Jönköping.

– När det gäller strategi för terrorattacker så finns det ju på olika sätt planer för det. Polisen, sjukvården och räddningstjänsten har ju en planläggning för stora skadeplatser, så nog finns det en strategi, säger Fredric Jonsson.

Mona Sahlin menar även att myndigheter, kommuner och religiösa samfund inte gör tillräckligt för att förhindra och förebygga våldsbejakande extremism.

Men Fredrik Jonsson menar dock att detta inte gäller Jönköpings kommun, som sedan flera år tillbaka har en arbetsgrupp där socialtjänsten tillsammans med räddningstjänst, polis och kultur och fritid, arbetar med de här frågorna.

Om vi pratar om det förebyggande arbetet så sker det i en arbetsgrupp och med en handlingsplan som vi har tagit fram, och som är integrerad i kommunens handslingsprogram för trygghet och säkerhet.

Även i Gislaveds kommun och på Höglandet har de börjat ställa samman planer på hur våldsbejakande extremism ska bemötas. Där ska kommunerna tillsammans med bland annat polis och länsstyrelse i början på december slå fast planerna.