Ville drogtesta elever - nu ändrar sig skolan

Gymnasieelever på Njudungsgymnasiet i Vetlanda riskerar inte längre att bli avstängda om de säger nej till att drogtestas.

Efter skarp kritik från Skolinspektionen står det u klart att Vetlanda kommun ändrar sina rutiner på Njudungsgymnasiet. Problemen med drogar ökade för ett tag sedan och då beslutade skolledningen på Njudungsgymnasiet i Vetlanda att börja med att drogtesta elever de misstänkte var påverkade. De som vägrade stängdes av.

Skolinspektionen hävdar att detta kränker eleverna integritet, och i ett svar till myndigheten skriver Vetlanda kommun att de nu ändrar rutinerna efter kritiken. I framtiden ska det framgå tydligt att testerna är frivilliga och att de inte kan bli avstängda om de skulle neka att bli testade.

Om elever stängs av så ska det bero på att det är uppenbart olämpligt att de deltar i undervisningen. Avstängning kommer inte att användas för att få bort drogpåverkade elever som stör andra elevers trygghet och studiero.

Det var i april i år som gymnasiet stängde av sex elever för att de vägrat gå med på att drogtestas och lämna urinprov. Ett företag anlitades även för att genomsöka skolan med hjälp av knarkhundar, men nu får alltså skolan kritik och ändrar sina rutiner.