Ridskolor är farliga arbetsplatser

1:34 min

Nya siffror från Arbetsmiljöverket, som just nu genomför en större granskning, visar att arbetsmiljön på landets ridskolor inte är den bästa.

Hittills i år har 800 arbetsrelaterade skador kopplat till hästnäringen under de senaste fem åren rapporterats in i hela landet. I Jönköpings län har Arbetsmiljöverket inspekterat fem ridskolor och det har framkommit brister på vissa ställen, men det är vanligt enligt Tommy Fahlander, sektionschef på inspektionen på Arbetsmiljöverket i Region väst.

– Vi får in mycket skador kopplade till djuren där någon blivit trängd eller sparkad, säger Tommy Fahlander.

Veronica Claesson är ridlärare vid Jönköpings fältrittklubb och hon tror sig veta vad bristerna i arbetsmiljön med hästar ofta beror på.

Det blir allt vanligare att man skaffar häst väldigt tidigt vilket innebär att man inte skaffar sig tillräckligt med kunskap, och så är man inte beredd när de olika situationerna händer och så inträffar det en olycka.